Osteosentez

Kemik kırıkları – uzman dilinde fraktür olarak tanımlanırlar – kemiklerin yapıları nedeniyle dayanamayacakları zorlanmalar sonucu ortaya çıkar. Bu zorlanmalar istem dışı olarak darbeler, çarpmalar ve düşmeler tarafından gerçekleştirilebilir.

Fraktürlerden sonra kemikler, yeniden eski konumlarına getirilirler. Fraktürün ağırlık derecesine ve türüne göre geleneksel yöntemler veya ameliyat yöntemleri uygulamaktayız. Basit kırıklarda, örneğin el ya da ayak parmağının bandaj ya da sargı ile komşu el parmağı ya da ayak parmağına sabitlenmesi yeterli olmaktadır. Bunun dışında karmaşık olmayan kırıkları, alçı ya da plastik sargı ile sarıyoruz.

Karmaşık ve ağır fraktürlerde kemikleri tekrar bir araya getiren osteosentez denilen ameliyat yöntemlerini sıklıkla uyguluyoruz. Burada kemiklerin kaymasını önlemek amacıyla metal implantlar yerleştiriyoruz. İmplant olarak mevcut koşullara bağlı olarak belirli plaka, vida ya da çivileri kullanıyoruz. Osteosentez, geleneksel tedavilerle karşılaştırıldığında yaralanmış kol ya da bacağın kısa bir sürede yeniden kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Osteosentez, kemiklerin terapi amaçlı bilerek ayrıldığı durumlarda, yani düzeltme osteotomilerde kullanılır.

Kliniğimiz acil servise sahip olmadığından yalnızca acil müdahalede bulunulmuş ve ameliyata kesin hazır hale getirilmiş kırıkları tedavi edebiliyoruz.

Tedavi ayrıntıları

Tedavi süresi:

kırığın gerçekleştiği bölge ve türüne bağlıdır Klinikte

kalma süresi:

kırığın gerçekleştiği bölge ve türüne bağlıdır

Nekahat süresi:

kırığın gerçekleştiği bölge ve türüne bağlıdır

Hasta jimnastiği:

rehabilitasyon döneminde kemik ve eklem fraktürü etrafındaki eklemlerin oldukça fazla hareket ettirilmesi gerekmektedir. Bu sayede kas, kemik ve doku erimesi önüne geçilmiş olunur. Biz, sıklıkla ameliyatın hemen akabinde ilgili hasta jimnastiklerini yapmaya başlıyoruz.

İş göremezlik süresi:

büyük ölçüde ilgili yaralanmaya bağlıdır

Spor:

büyük ölçüde ilgili yaralanmaya bağlıdır