Menenjiom

Bir menenjiomda iyi huylu, yavaş gelişen, beyin zarından veya meninkslerden (araknoid) gelişmeye başlayan beyin tümörü söz konusudur. Menenjiomlar sözü edilen araknoid hücrelerin mevcut olduğu her yerde gelişebilir. Bunlar sadece beyin bölgesinde bulunmakla kalmaz, aynı zamanda örneğin omurilik kanalı boyunca da bulunur.

Ancak nadiren (tüm vakaların yaklaşık %1,7'sinde) menenjiomlar kötü huylu olabilir veya alışıldıktan daha hızlı gelişebilir. Menenjiomlar tüm beyin tümörlerinin %15'ini teşkil etmektedir. Esasen menenjiomlar bir operasyonla tamamen alınabilir, ancak operasyondan sonra yeniden menenjiomlar oluşabilir.

Genellikle menenjiomlar 45 yaş civarında ortaya çıkar. Kadınlarda, erkeklere kıyasla daha sık görülmektedir. Tüm vakaların sadece %2'si çocuklarda ve gençlerde görülmektedir.

Menenjiomun röntgen kaydı

Belirti

Boyutuna ve yerine bağlı olarak menenjiomlar baş ağrısı, bulantı, kusma, görme, koku alma veya hassasiyet bozuklukları, güç azalması, kramplar veya epilepsi gibi şikayetler hissedebilirler. Hastalığa maruz kalanlar şikayetleri hissetmeden önce beynin yavaş gelişimi veya adaptasyon özelliği nedeniyle birçok menenjiomun biraz zamana ihtiyacı vardır.

Manyetik rezonans tomografisi (MR) veya anjiyo yardımıyla tümörler iyice teşhis edilebilir.

Menenjiomun röntgen kaydı
Menenjiomun röntgen kaydı

Terapi

Terapinin amacı menenjiomun tamamen mikrocerrahi ile alınmasıdır, bu işlem genellikle başarılmaktadır. Genel olarak bu işlem sözü edilen kraniektomi (kafatası açma) üzerinden bir menenjiom operasyonu ile gerçekleştirilir. Daha büyük menenjiomlar önce içeriden küçültülmeli ve ardından alınmalıdır.

Menenjiom operasyonunda tamamen alındığında ve tümör dokusu iyi huyluysa takip eden terapi gerekli değildir. Bu gibi vakalarda bilgisayar tomografisiyle veya manyetik rezonans tomografisi ile süreç muayeneleri gerçekleştirilebilir. Doku parçaları kalırsa veya menenjiom kötü huyluysa ayrıca kemoterapi, stereotaktik (Gammaknife) veya geleneksel fraksiyonel ışın tedavileri ile buna eşlik eden ilaçlı terapiler dikkate alınabilir.

Menenjiyomların yaklaşık %10'u bir menenjiom ameliyatında tamamen alınmasına rağmen tekrar gelişebilir. Kısmen alındığında vakaların % 80'inde tekrar gelişmektedir.