Metastazlar

Beyin tümörlerde genellikle metastazlar, yani vücudun başka bölgelerindeki tümörlerin yayılımları söz konusudur. Bundan sorumlu olan kanserli hücreler kaynak tümörden ayrılarak kan, lenfler veya beyin omurilik sıvısı (BOS) aracılığıyla beyne ulaşırlar.

Genellikle birden fazla metastaz oluşur. En sık olarak, akciğer kanseri, göğüs kanseri ve siyah deri kanserinden kaynaklanırlar. Uygun kraniektominin ardından nöro monitörizasyon yöntemiyle genellikle metastazların tümü alınır. Bazı durumlarda stereotaksiyi kullanırız.

Belirtiler

Metastazların belirtileri beyin tümörleri belirtilerine benzerler ve aynı şekilde tümörün büyüklüğüne ve konumuna bağlıdırlar. Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, epilepsi nöbetleri, felç belirtileri ve mental değişiklikler tipik belirtilerdir.

Terapi

Metastazların birçoğu kemoterapi ve ışın tedavisiyle tedavi edilebilirken bazı tümörler, eğer genel durum müsaade ediyorsa mikrocerrahi yardımıyla alınabilir.