Şant

Şantlar, likör serebrospinal olarak adlandırılan beyin sıvısı fazlalığının kafatası içinden atılmasını sağlayan ventillerdir. Bu tedavi, örneğin kafa içinde su biriken (hidrosefali) hastalarda veya örneğin tümörlerde beyin basıncı yükselmiş olan hastalarda uygulanmaktadır. Anevrizmaların subaraknoid kanamalarında da beyin omurilik sıvısı sirkülasyonu bozulmuştur.

Bu işlemi genel anestezi altında gerçekleştiririz ve beyin ventrikülünden karın boşluğuna veya boyun bölgesinde ki bir damara uzanan esnek, ince bir hortum sistemi yerleştiririz. Şanttan akan beyin omurilik sıvısının miktarı bir ventil aracılığıyla ayarlanır.

Bu ameliyat minimal invazif yöntemle gerçekleştirilebilir ve böylece sadece az miktarda küçük kesiler açılması olur. Tedavinin amacı beyin sıvısını vücutta doğal yollarla absorbe edileceği bölgelere yönlendirilmektir. Böylece kafadaki basınç azaltılmış olur. Bazı vakalarda şant sistemi belli bir süre sonra tekrar çıkarılabilir.

Tedavi ayrıntıları

Tedavi süresi: 1 saat
Klinikte kalma süresi: 5 gün
Nekahat süresi: 2 hafta
İş göremezlik süresi: 4 hafta