Denervasyon

Zedelenen sinirlere yapılan soğuk uygulama 200 yıldan beri tıp literatüründe bilinmektedir. Buzlama veya denervasyon olarak adlandırılan bu uygulama sayesinde sinirler spesifik olarak devre dışı bırakılır – böylece belli bir zaman diliminde ağrı impulsları gönderilemez. Bu yöntem şikayetleri azaltır fakat ağrıların gerçek nedenini ortadan kaldırmaz.

Böyle bir uygulamayı, örneğin kronik ağrılarda veya spondilit, faset sendromu veya Ankilozan spondilit gibi hastalıklarda doğrudan tedavi uygulama imkanı olmaması, post nükleotomi sendromunda olduğu gibi yapılan operasyon sonrasında şikayetlerin devam etmesi veya hastanın genel sağlık durumunun operasyona uygun olmaması durumlarında tavsiye edebiliriz.

Ağrı dindirme etkisi yaklaşık bir yıl devam eder ve diğer ilaçların alınmasına gerek kalmaz. Yaklaşık % 70 oranında bir başarı oranı mevcuttur.

Tedavi ayrıntıları

Tedavi süresi: 15 – 30 dakika
Klinikte kalma süresi: ayakta veya kısa süreli yatılı
İş göremezlik süresi: 1 hafta
Araç kullanma: 1 hafta sonra
Spor: 2 hafta sonra

Tedavi seyri

Lokal anestezi altında ilgili bölgeye ince bir iğne sokuyoruz. Elektronik stimülasyon yardımı ile irrite olan sinir kolaylıkla teşhis edilebiliyor. Buzlama işlemi için soğuk sonda, iğne ucunda -50 ila -60 C soğutularak bir buz damlası oluşturur.

Ağrıların odaklanmasını güvenli bir şekilde engellemek için buzlama işlemi, sıkça komşu alanlara da uygulanır. Denervasyon uygulaması ile elde edilen etkiyi sıcak (lazer, radyo frekansı, termokoagülasyon) uygulaması ile de aynen elde edebiliriz.