Disk hücre üretimi

Aşınma süreci daha genç yaşlarda başlar: diskler dokuda su tutma özelliğini kaybeder ve bu sayede yükseklikleri azalır. Bundan dolayı diskler, omurlar arasındaki sürtünmeyi önleyen tampon işlevini kaybeder.

Bel fıtıklarının neticesi dayanılmaz ağrılarla birlikte omurgada instabilitedir. Disk hücresi nakli (ASCT) yönteminin yardımıyla artık ilk kez disklerin hacmi korunabiliyor ve disk dokusunun biyolojik olarak yenilenmesi sayesinde esnekliği tekrar geri kazandırılabiliyor.

Böylece sadece akut semptomları değil rahatsızlığın gerçek nedenini tedavi ediyoruz. Dünya genelinde bu yöntemi boyun omurlarında da uygulayan ilk kliniğiz.

Tedavi ayrıntıları

Tedavi süresi: 30 dakikadan az
Klinikte kalma süresi: 3 – 4 gün İş
göremezlik süresi: 2 hafta
Araç kullanma: 2 hafta sonra
Spor: 4 hafta sonra

Tedavi seyri

Lokal anestezi ve ekran denetimi altında (C eğrisi) perkütan nükleotomi yönteminde olduğu gibi disk protrüzyonundan (protrüzyon) disk dokusu ve kan örneği alıyoruz. Yinede fıtığın alınması için mikrocerrahi bir müdahale planlanmış ise numuneyi bu OP sırasında alıyoruz.

Özel bir laboratuarda uzmanlar en yüksek güvenlik önlemleri altında sağlıklı hücreleri dokudan ayırıyor ve bu hücreleri belirli koşullar altında (sıcaklık, nem, basınç, oksijen girişi) bir inkübatör içerisinde çoğaltıyor. Bu koşullar altında hücreler, milyonlarca kez çoğalıyor.

Birkaç hafta sonra yeni üretilmiş hücreleri lokal anestezi altında disk çekirdeğine zerk ediyoruz. Böylece diskler, kısa bir süre sonra doğal darbe emme fonksiyonlarına tekrar kavuşuyor. Sadece otojen hücreler kullandığımız için alerjik reddetme reaksiyonları ortaya çıkmıyor.

10 yılı aşkın süredir kabul görmüş yöntem ICPM'nin esasıdır: AFC'de kabul görmüş tedavi terapilerinin uluslararası sınıflandırması.