Omur kaymaları (listezis)

Normal durumda omurga, tüm bileşenlerin adapte olduğu homojen yapıda hafif bir S-kavisi oluşturur. Kayan omurlar veya omur kayması olarak tanımlanan halde ise bir veya birden fazla omur normal pozisyonlarından dışarı kayar.

Bu stabil olmama halinin değişik nedenleri olabilir: Bir yandan omurgada doğuştan gelen deformasyonlar omuru normal pozisyonundan dışarı kaydırabilir. Diğer yandan ise aşınma, kemik dejenerasyonu veya önceden gerçekleşmiş kırılmalar gibi kademeli değişimler omur kaymalarına neden olabilir. İyi gelişmiş lifler, kaslar ve kirişler ek destek sağladığından kaymayı azaltır.

Esas olarak birbirinden farklı dört ağırlık derecesi mevcuttur (Meyerding sınıflandırmasına göre):

  • Derece I: %25'den daha az kayma
  • Derece II: %25 ile 50 arası
  • Derece III: %51 ile 75 arası
  • Derece IV: %75'den daha fazla kayma