Omurga instabilitesi

Çok sayıda münferit parça omurgayı bir arada tutar ve aynı zamanda yeterince hareketlilik ve denge sağlar. Sadece omurga ve diskler değil ayrıca kirişler, bantlar ve kaslar da bu parçalara dahildir.

Güçsüzleşmesi, kademeli olarak aşınması veya bu bileşen parçalarının akut yaralanmaları omurganın instabilitesine neden olabilir. Örneğin bantlar ve kirişler esnekliğini kaybederse veya "yıpranırsa", omurlar yeterince konumunda sabit tutulmaz. Her bir omur artık daha güçlü hareket edilebilir. Aynı durum diskler yüksekliğini kaybettiğinde veya kas çok zayıf şekillendiğinde de geçerlidir. En kötü durumda sözü edilen omur kaymaları gerçekleşir.

Stabil olmayan bir omurga görüntüsü

Belirtiler

Doğrudan ilgili bölgelerde instabil durumları olağan şekilde hissedersiniz. Örneğin boyun omurgasının instabilitesi ense ağrılarına neden olur. Ancak kaymalar sonucu sinirler sıkıştığında ağrılar diğer vücut bölgelerine de yayılabilir. Genellikle ağrılar yüklenildiğinde ortaya çıkar.

Terapi

Ağrıları dindirmek için ve kasları yapılandırmak için çeşitli geleneksel yöntemler sunulmaktadır. Diğer önlemler instabilite nedenine bağlıdır.

Dejenere olmuş disklerde tampon disk hücre üretimi uygundur tekrar sağlandığı disk hücre üretimi sunuyoruz. Buna karşın omur gövdesinde osteoporoz ile karşılaşıldığında kifoplastiye yöneliyoruz. Başka yöntemlerin etki göstermediği bazı durumlarda omurga segmentlerini spondiloz ile dengelememiz gerekmektedir.