Tümörler

Tümörler omurga dahil olmak üzere tüm vücutta, özellikle de spinal kanalda ortaya çıkabilir. Önemli: Yapılan teşhisle ilgili olarak bunun hemen kanser ile ilişkilendirilmemelidir. Öncelikle tüm kabartı ve urları tümör olarak tanımladıktan sonra, bunları aşağıda belirtildiği gibi sınıflandırıyoruz:

  • iyi huylu tümörler (menenjiomlar, nörinomlar)
  • kötü huylu tümörler ve
  • kötü huylu metastazlar (diğer vücut bölgelerinden sıçrayan tümörler)

Bireysel ve ayrıntılı bir muayeneden sonra sizde, hangi türden bir tümörün bulunduğunu tespit ediyoruz ve uygun tedavi adımlarını uyguluyoruz.

Belirtiler

Spesifik semptomları bilmeden tümörleri maalesef teşhis edemiyoruz. Tümörler, yapılan sırt muayenelerinde tesadüfen sıkça ortaya çıkabilmektedir. İyi veya kötü huylu olmasını ayırt etmeksizin tümörler, sıkça sinir liflerininin alanlarını daraltarak onlara baskı yapar. Kısmen bacaklara kadar yayılan ağrılar, hissizlik, idrar yapma fonksiyonunda bozukluklar gibi şikayetler görülebilir.

Bazı tümörler ilgili omurganın zamanla hasar görmesine neden olur. Bu durum omurganın dayanıklılığını azaltarak kırık tehlikesini arttırır.

Terapi

Tümörlerde belirgin olarak sınırları çizilebilen bir hastalık tablosu olmadığı için, genel olarak farklı uzmanlık alanlarına sahip doktorlar tarafından disiplinlerarası bir tedavinin uygulanması gerekir. Tümörün türüne, konumuna ve büyüklüğüne göre ameliyatla alınması gerekir.

Mikrocerrahinin yardımıyla iyi huylu tümörler özellikle de erken teşhis edilmişse kesinlikle giderilebilir. Omurga eklemlerinde hasarlar meydana gelmiş ise, stabiliteyi tekrar sağlamak için spondiloz gibi yöntemler uygulanır. Burada kemoterapi ve/veya ışın tedavisi de uygulanabilir.