Sırt Ağrıları – Genel Objektif Nedenleri

Sırt Ağrıları Sanayi Toplumlarında En Yaygın Hastalıktır

Batılı sanayi toplumlarının yarısı sürekli veya tekrarlayan sırt ağrıları çektiğini belirtmiştir. Tüm sırt ağrılarının yaklaşık yüzde 62’si bel omurgası (lombar omurga), yani alt sırt bölgesinde oluşur. Sırt ağrıları boyun omurgasında (servikal omurga) ve iliosakral eklem bölgesinde (ISE) de oluşur. Sürekli sırt ağırları kalp hastalıklarından sonra ikinci sıklıkta görülen iş göremezlik ve erken emeklilik nedenidir.

Sırt Ağrıları Nedir?

Sırt çalıştığı sürece sırtımıza çok fazla kafa yormayız. Ama şikâyetler başladığında hastalar omurgalarının sağlığı ile ilgilenmeye başlarlar. Sırt ağrıları hafif, orta şiddetli veya bazen çok şiddetli seyredebilirler, hatta bazen tahammül sınırlarını aşabilirler de. Gerçekte sırt ağrıları tüm ağrıların üçte ikisini oluştururlar. Birçok nedenleri olabilir: Bazı hastalarda şikâyetler bireysel yıpranma hasarları, hatalı vücut duruşları, irsi nedenlerden, zayıf sırt ve karın kaslarından veya hareketsizlik nedeniyle oluşabilirler. Bazen psikolojik sorunlar da ağrılara neden olabilirken, tam tersi de görülür.

Sırt Ağrıları - Nedenleri

Biz nedenleri iki kategoriye ayırırız: spesifik olmayan ve spesifik olan sırt ağrıları. Spesifik olmayan sırt ağrılarında kesin bir neden görülmez. Spesifik sırt ağırlarında tabi ki kesin tespit edilebilen nedenler mevcuttur. Nedenlerin yelpazesi oldukça geniştir ve hekimin tüm hünerlerini ortaya koymasını gerektirir. Gerçekten sırt ağrısı nedeni sadece kas tutulması değildir, omurga yıpranması (artroz), omurlararası disk fıtığı, omurlararası disk dejenerasyonu, omurga kanalı daralması, stabilite bozukluğu, osteoporoz veya omur kaymaları da sırt ağrılarına neden olabilirler. Bunun yanında zona, akut prostata iltihaplanması, böbrek hastalıkları, göğüs zarı iltihaplanmaları, beslenme borusu iltihaplanması veya hatta zatürree de olası sebepler arasında yer alırlar.

Sırt Ağrılarında Belirtiler

Sırt ağrılarının kendisi bir belirtidir ve bir veya birden fazla nedeni olabilir. Çoğu zaman sırt ağrılarına başka belirtiler de eşlik eder, örneğin tutulmalar, kramplar ve hareket sınırlamaları. Bazen ağrılar kollara, göğüs kafesine veya bacağa yansır. Kısmen karıncalanma, uyuşma, güçsüzlük, kas erimesi, uyku bozukluğu, aşırı hassasiyet, depresyon, idrar tutma bozukluğu ve – nadir de olsa – cinsel istikrar bozukluğu görülür.

Sırt Ağrısı Tanıinde Basen MR-Muayenesi Gereklidir

Hepimiz doktorumuz kısa bir görüşmeden sonra hemen şikâyetlerimizin nedenini bilmesini ve – hokus pokus- tüm sorunlarımızı çözmesini isteriz. Gerçekten de birçok kez bu böyle olur … ancak maalesef her zaman değil.

İlk görüşmede hekim sorular sorar: Sırt ağrıları nerede olur? Ağrılar başka vücut bölgelerine yansır mı – örneğin vücut yan bölgesinde veya bacaklara? Güncel ağrı süreci ne kadar süredir devam etmektedir? Hangi faktörler ağrıyı tetikler, şiddetlendirir veya hafifletir? Isı, soğuk, hareket gibi unsurlar ağrıya nasıl etki eder? Günlük işler ağrılar nedeniyle olumsuz etkilenir mi? Eğer cevap “evet” ise ne derece etki eder? Ağrıda ne yaparsınız – farklı mı hareket edersiniz, ağrı oluşmaması için hareket etmemeyi mi tercih edersiniz? İşyerinizde sorun, çatışma veya stres yaşar mısınız, evlilikte sorunlar var mı, depresyona eğilimli misiniz? Verdiğiniz cevaplar nezdinde hekim sizin hakkınızda bir tablo oluşturur… ve nasıl davranacağını belirlemek için fikir sahibi olur!

Fiziksel muayene kapsamında hekim belirli hareket testleri kullanır, gücü, hassasiyeti, kas tonusunu ve kas reflekslerini kontrol eder!

MR-muayenesiartroz, dejenerasyon, omur kayması, osteoporoz, spinal kanal stenozu ve/veya kist olup olmadığını gösterir. Bazen başka muayenelere de gerek duyulur.

Sırt Ağrıları Ne Kadar Farklıysa, Tedavi Olanakları Da O Kadar Farklıdır

Sırta ağrıları ne kadar farklılık gösteriyorsa, tedavi olanakları da o kadar farklıdır. Şikâyetlerinizin nedeni kesin tespit ettikten sonra hedef odaklı bireysel tedaviye başlarız. Erken Tanı ve tedavi, disiplinler arası çalışma, birçok yöntemin uygulanması, tedaviden sonra desteğin devam etmesi ve gelecekte önleme programı düzenlenmesi omurga tedavimizin önemli kilometre taşlarını oluştururlar.

Geleneksel tedaviler şunları içerir: sırt okulu, fizyoterapi, osteopati, akupunktur, ağır kesicileri, infiltrasyon/enjeksiyon, sırt dostu çalışma yerinin tasarlanması ve diğerleri. Nihayetinde sırt ağrısına karşı genel geçerli bir ilaç yoktur. Her hasta için bireysel bir tedavi programı oluştururuz. Bu esnada her zaman aktif katılımınız gereklidir.

Geleneksel tedaviler çözüm sunmazsa, başka olanaklar da düşünülebilir, örneğin omur eklemlerinde artroz olduğunda termal-denervasyon, daha hafif bel fıtığında veya omur çıkıntısında (protrüzyon) minimal-invaziv tedavi, daha ağır bel fıtıklarında mikro cerrahi, osteoporotik omur kırıklarında omur çimentolaması (kifoplasti), stabilite kayıplarındastabilizasyon ve diğerleri.

Avicenna Klinik Size Yardım Etmekten Mutluluk Duyar

2001 yılından bu yana Avicenna Kliniği Berlin merkezde bulunmaktadır. Hekimlerimizin her biri kendi branşında (nöroloji cerrahisi, omurga cerrahisi, anestezi, ortopedi) en az 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahiptirler.

Şiddetli sırt ağrıları çekiyorsanız, omurga fıtığınız varsa veya bundan şüpheleniyorsanız ve kliniğimize başvurmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanınız:

Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-posta: info@avicenna-klinik.de