Spinal Lipomatoz

Spinal Lipomatoz Nedir?

Vücudunuzu ellerinizle kontrol edin – bazen derinin altında küçük düğümler hissedersiniz. Bu düğümler çoğu zaman lipomdur. Lipom yağ dokusunun iyi huylu tümörüdür ve çoğu zaman herhangi bir şikâyete yol açmaz. Bu nedenle yağ kitlesi olarak da adlandırılırlar. Lipom teriminden lipomatoz terimi türetilmiştir (yunanca: Lipos = Yağ; -om = tümöre benzer kitle; - ose = kronik ilerleyen hastalık). Lipomatoz vücudun farklı bölgelerinde görülebilir. Bazı vakalarda bu yağ dokusu birikimi çok hassas bir noktada oluşur – epidural bölgede: burası spinal kanal bölgesidir, ancak omurilik zarı bölgesinin dışındadır. Bu bölgede normalde yağ dokusu, gevşek bağ dokusu, toplardamarlar ve lenf damarları bulunur. Bu yağ kitleleri spinal kanalda bulunduğunda lipomatozdan söz ederiz. Yayılarak çoğalan yağ hücreleri buradan dağılan spinal sinirleri sıkıştırabilirler: Bu da spinal kanalın kompresyonuna veya şikâyetlere yol açar.

Spinal Lipomatozun Farklı Nedenleri Olur

Modern bilim uluslararası araştırmalara rağmen spinal Lipomatozun nedenleri hakkında çok az bilgiye sahiptir. Oluşması farklı nedenlere bağlı olabiliyor. Çoğu zaman belirgin nedenler olmadan meydana gelir: yani idyopatik. Nedenler arasında şunlar sayılabilir:

  • Kortizon kullanımı
  • Cushing-Sendromu: Cushing-Sendromunun klinik tablosu, böbreküstü bezi hormonu kortizolun hastalık sonucu fazla üretilmesidir. Cushing-hastalığının büyük çoğunluğu hipofiz bezindeki iyi huylu tümör tarafından tetiklenir, bu da ACTH hormonunun aşırı üretimine neden olur. Bu ACTH hormonu böbreküstü bezi hormonunun üretimini uyarır ve böylece kanda kortizolun artmasına yol açar.
  • Obezite. Gerçekten de Obezite (aşırı kiloluluk) ile önceden mevcut farklı hastalıklar arasında bir bağlantı gözlemlenir. Bunlar arasında öncelikle diyabet ve yüksek ürik asit oranı yer alır.
  • Organ nakli başarılı geçmiş ve artık “yeni” bir hayata başlayabilecek hastalar da risk grubunda bulunurlar. Neden mi? Çünkü bu insanlar bağışıklık sistemini bastırmak için ilaçlar (kortikosteroitler) alırlar, bunlar da çok sinsi yan etkilere sahiptirler (sahip olabilirler…).
  • Lipomatozun nedeni olarak, lipomların fazla sayıda ortaya çıktığı ağır bir hastalığın mevcut olması göz ardı edilmemelidir: buna nörofibromatoz denir. Bu hastalıkta nörofibromenler ve lipomlar aşırı büyürler ve bazı kişilere tüm bir vücut bölgesine tesir ederler.

Spinal Lipomatozun Belirtileri - Omurga Fıtığına Benzer

Hastalık tamamen belirtisiz de gelişebilir. Bazı vakalarda bacaklara ve kollara yansıyan sırt ağrıları, kaslarda olası güç kayıpları, duyu bozuklukları veya kramplar görülebilir; omurga fıtığına veya spinal kanal stenozuna benzer belirtiler. Bazı hastalar vejetatif bozukluklardan, örneğin idrar tutamamadan şikâyetçi olurlar. Bir de felç ve rektum bozuklukları da görülmüştür.

Spinal Lipomatoz Tanıi - Tanı İşleminde Manyetik Rezonans Tomografisi (MR) Kullanılır

Tüm Tanı işlemleri hasta-hekim görüşmesi ile başlar – anamnez görüşmesi. Ağrılar, aşırı kilo, diyabet ve olası bir organ nakli olduğu saptanırsa – yani belirtiler ve şikâyetler birlikte görülürse – uzman hekim spinal lipomatoz tahmininde bulunabilir. Burada şunun altını çizelim – sadece tahmin edebilir. Teknoloji kesin sonucu sunmalıdır. Bunlar arasında manyetik rezonans tomografisi (MR) yer alır: Omurganın bu görsel taramasında epidural yağ dokusunda bir çoğalma tespit edilebilir. Bağ – ve yağ dokuları gibi yumuşak dokular, ancak kaslar da bu görsel tarama işleminde çok iyi değerlendirilebilirler.

Tedaviler - Kilo Vermek Mi, Ameliyat Mı?

Spinal lipomatoz tedavi edilmezse ilerleme riski çok büyüktür. Tedavilerde birçok olanak vardır. Kısaca söylenmesi gerekirse: ya kilo verilecek veya ameliyat edilecek!

Aşırı kilo sorunlara neden olduğu veya oluşmasını desteklediği az çok net bir şekilde ortadaysa, kilo verilmesi denenmelidir. Ayrıca kortizon-tedavisini kesmek de mantıklı olabilir. Ancak buna uzman hekim risk-fayda-değerlendirmesi sonucunda karar vermelidir … ve genel olarak burada kortizon birden bire kesilmemelidir, peyderpey kesilmesi gerekir. Eğer lipomatoz belirtilere neden oluyorsa, cerrahi olarak hacim azaltması düzenlenmelidir. Bu ameliyat mikro cerrahi ile düzenlenir. Tahammül sınırlarını aşan ağrılarda ve engellerde, felç durumunda ve idrar ve gayda tutma bozukluklarında ameliyatın zaman kaybetmeden düzenlenmesi gereklidir.

Olumlu İyileşme Olasılığı

Hastanın kilo vermesi sonucunda Lipomatozun ilerlemesi kesildiğinde veya lipom ameliyat ile başarılı şekilde alındığında hastanın iyileşme olasılığı çok iyidir.

Dr. med. Munther Sabarini

Yazan
Dr. med. Munther Sabarini
Nöroloji Cerrahisi Uzman Hekimi

Avicenna Klinik Size Yardım Etmekten Mutluluk Duyar

2001 yılından bu yana Avicenna Kliniği Berlin merkezde bulunmaktadır. Hekimlerimizin her biri kendi branşında (nöroloji cerrahisi, omurga cerrahisi, anestezi, ortopedi) en az 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahiptirler.

Şiddetli sırt ağrıları çekiyorsanız, omurga fıtığınız varsa veya bundan şüpheleniyorsanız ve kliniğimize başvurmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanınız:

Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-posta: info@avicenna-klinik.de