Omurga Nörinomları

Spinal Nörinomlar Nedir?

Spinal nörinom iyi huylu (benign), yavaş büyüyen bir omurga tümörüdür. Nörinom periferik sinir sisteminin tüm bölümlerinde oluşabilir ve bunların kılıf hücrelerinden (Schwann-hücreleri) türer. Bunlar beyin zarlarının (dura) içinde (%70) ve dışında (%20) büyüyebilirler ve %10’u periferik sinirlerin bulunduğu spinal kanalının nöroforamen üzerinden kum saati şeklinde dışına çıkar. Nörinomun tercih ettiği yerler serbellopontin köşe  (akustikus nörinom)  veya omurilikte bulunan hassas sinir kökleridir (spinal nörinom). Spinal nörinomlar özellikle omurganın üst segmanlarına (boyun- ve göğüs omurgası) yerleşirler. Nörofibromatozda çoklu nörinom oluşur. Nörinomun özelliği nörinomun kendisi değildir, aslında etrafındaki dokunun sıkıştırılması ve olası tamamen tahrip edilmesidir. Nörinom çoğu zaman bir bağ doku-kapsülü tarafından çevrelenir.

Nörinomlar Erkelerde ve Kadınlarda Eşit Oranda Görülür

Nörinomlar tüm birincil iyi huylu tümörlerin %30’unu oluştururlar. Meninjiyomun aksine nörinom her iki cinsiyette eşit oranda görülür. Her yaşta oluşabilirler: Ancak en sık 40’lı ve 60’lı yaşlar arasında görülürler. Nörinomların %45’i göğüs omurgasında, %30’u boyun omurgasında ve %25’i lumbosakral bölgede oluşur.

Nörinom Nedenleri - Bu İyi Huylu Tümör Schwann-Hücrelerinden Gelişir

Nörinom, yani periferik sinir sisteminin iyi huylu tümörü, sinir kılıfı oluşumundan sorumlu olan Schwann-hücrelerinden türer. Nörinom için şu sinonimler kullanılır: Schwannom, Nörilemom, Bengin Periferik Sinir Kılıfı Tümörü (BPSKT).

Semptomlar - Nörinomlarda Ağrılar Kollara Yansıyabilir

Nörinomun kendisi aslında ağrıya neden olmaz – ancak yer gereksinimi nedeniyle ağrıya ve başka olumsuzluklara neden olur. Tümör daha küçükken, genel olarak şikâyet oluşmaz. Nörinom omurga kanalında baskısını arttırdığında ağrılar şiddetlenir. Daha büyük boyutta nörinomlar hassas sinirlerin sinir köklerini sıkıştırırlar ve komşu sinirleri ittirirler, bu da sağlık sorunlarına yol açar. Ağrılar veya duyu bozuklukları her zaman aynı yerde oluşmaz. Bunlar nörinomun genişlediği yere ve yöne bağlıdır. Nörinom örneğin bel omurgasına yerleşmişse, sinirlere uyguladığı baskı kronik sırt ağrılarına neden olur, bu ağrılar bacaklara kadar yansıyabilirler. Nörinom boyun omurgasında bulunduğunda ağrılar kollara yansır, göğüs omurgasında bulunan tümörlerde ağrılar göğüs kafesine yansır. Spinal kanalda bulunan nörinom belden aşağı felçlere bile neden olabilir.

Nörinom Tanıi - Vücutta Değişiklikler Fark Edildiğinde Hemen Doktora Başvurulmalı!

Çok önemli: “iyi huyluyu” “iyi” ile karıştırmamalıyız. Bununla şunu demek istiyoruz: İyi huylu tümörlerde de mümkün olduğunca hızlı çözüm üretilmelidir, böylece ciddi sonuçlara yol açmadan önüne geçilir veya en azından neticeler hafifletilir. Bu nedenle: Vücudunuzda değişiklikler – ağrı, şişkinlikler, küçük kitleler – hissettiğinizde, hemen güvenebileceğiniz bir uzman hekime başvurmalısınız. Tabii ki omurgada meydana gelen her ağrı bir tümörden kaynaklanmaz – ancak bir tümör varsa, gittikçe büyümesi sonucu artan baskı ağrılara, uyuşmalara ve ilgili sinir köklerinin güç kaybına neden olur, bu nedenle: Ne kadar erken tedavi edilirlerse, iyileşme olasılığı o kadar yüksektir. Tanı işleminde ilk adım her zaman hasta-hekim görüşmesidir (anamnez). Ardından detaylı bir fiziksel ve nörolojik muayene uygulanır, uzman hekimin kararına göre ya manyetik rezonans tomografisi (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) düzenlenir. Hekim ilgili bilgilerin nezdinde hastaya öneride bulunabilir: ya tümörü gözlemlemeye devam edilir veya tümöre müdahale edilir.

Tedavi - Spinal Nörinomlar Tamamen Alınmalıdır

Nörinom tesadüfen Tanı edilirse ve henüz çok küçük olduğu için daha şikâyetlere neden olmamışsa, iyi huylu bu tümör düzenli olarak MR ile kontrol edilmelidir (süreç kontrolü). Ameliyat edilmesi gerekirse bu mikro cerrahi ile düzenlenir. Burada hedef nörinomu tamamen almaktır. Ameliyatların %90’ında tümör tamamen alınabilir. Eğer tümörün tamamı alınmazsa, tümör ameliyatı tekrarlanabilir. Ardından çok nadiren ışın tedavisi uygulanır.

Nörinomlarda İyileşme Olasılığı Çok Yüksektir

Çoğu hasta tedaviden sonra tamamen sağlığına kavuşur ve işlerine devam edebilir. Nörinom tamamen alındığı takdirde yeniden oluşmaz. Cerrahi müdahaleden sonra istirahat etmek çok önemlidir, yani hasta gereksiz yere kendisini zorlamamalıdır. Önemli: Düzenli kontrol muayeneleri yaptırın ve dikkat çeken belirtilerde hemen doktora başvurun.

Dr. med. Munther Sabarini

Yazan
Dr. med. Munther Sabarini
Nöroloji Cerrahisi Uzman Hekimi

Avicenna Klinik Size Yardım Etmekten Mutluluk Duyar

2001 yılından bu yana Avicenna Kliniği Berlin merkezde bulunmaktadır. Hekimlerimizin her biri kendi branşında (nöroloji cerrahisi, omurga cerrahisi, anestezi, ortopedi) en az 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahiptirler.

Şiddetli sırt ağrıları çekiyorsanız, omurga fıtığınız varsa veya bundan şüpheleniyorsanız ve kliniğimize başvurmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanınız:

Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-posta: info@avicenna-klinik.de