Omurga Tedavileri

Sırt ağrıları birbirinden ne kadar farklıysa, tedavi olanakları da o kadar farklıdır. Sadece şikâyetlerin kesin nedeni tespit edildikten sonra, hedef odaklı bireysel tedaviye başlanabilir. Erken tanı ve tedavi, disiplinler arası çalışma, birden fazla yöntemin uygulanması, tedaviden sonra da hastaya refakat edilmesi ve gelecekte hastalığın tekrarlanmaması için önleyici programların belirlenmesi omurga tedavisinin önemli unsurlarıdır.

Maalesef sırt ağrılarına karşı genel geçerli bir ilaç yoktur. Her hasta için detaylı bir görüşmeden, muayenelerden ve tanı konmasından sonra bireysel bir tedavi programı oluştururuz. Bu esnada her zaman aktif katılımınız gereklidir. En iyi ameliyat bile hasta kendisi için bir şeyler yapmazsa, yardımcı olamaz.

Web sitemizde farklı tedavi şekillerini tanıtıyoruz. Bu yöntemlerden hangisinin size uygun olduğunu, hangi olasılıklar ve riskler bulunduğunu ve hangi alternatiflere başvurulabileceğini, sizinle özel konuşmak isteriz.

Yaklaşımımız

Avicenna Klinik olarak omurga hastalıklarında önde gelen ekibimiz ile önce doğru tanıyı koyuyor ve ardından da size uygun olarak hazırlanmış tedavi programını hazırlıyoruz. Böylece omurga ve sırt şikayetleriniz ile alakalı olarak sorunu kökten çözecek bir yaklaşım sergiliyoruz.

En üstün niteliklere sahip uzmanlardan oluşan bir ekibiz

Dr. med. Munther Sabarini

Nöroloji-Cerrahisi ve Omurga Cerrahisi

Dr. med. Johannes Knipprath

Ortopedi ve Travma Cerrahisi Uzman Hekimi

Dr. med. Muaath Abu-Owaimer

Dr. med. Muaath Abu-Owaimer

Nöroloji-Cerrahisi ve Omurga Cerrahisi

Huu Loc Nguyen

Huu Loc Nguyen

Radyoloji Uzman Hekimi

Dr. med. Stefan Sigel

Anestezi Uzman Hekimi

Dr. med. Guido Wohlgemuth

Dr. Guido Wohlgemuth

Ortopedi uzmanı