Omurlararası Disk-Nakli (Disk Yenilenmesi) Nedir?

Disk kültürü (disk yenilenmesi – DR) yıpranmış dokuları, canlı, vücuda ait disk materyali ile değiştirmek için modern bir yöntemdir. Disk-Hücre-Nakli (DR) ile disk dokularının biyolojik yenilemesi sayesinde artık diskin hacmi korunabilmekte ve esnekliği yeniden sağlanabilmektedir.

Tabii ki disk esnekliği ve tampon işlevi açısından benzersiz bir ögedir. Disk çok az sayıda hücreye sahiptir, disklerdeki gibi bir organ çok az sayıda canlı hücreye sahip olduğunda, kendini iyileştirme olasılığı da kısıtlıdır. Doku kendiliğinden iyileşemez – bu da diskin incelmesine ve düzleşmesini ve yükleri artık neredeyse için karşılayamamasına neden olur. Hücre nakli bu eksiği giderebilir ve diskin ilerleyen erime sürecini durdurabilir. İnsan vücudunda çok yavaş büyüyen disk hücreleri laboratuvar ortamında hızlı büyütülebilmektedir ve böylece bin kat çoğaltılabilmektedir de. Vücut laboratuvarda büyütülen hücreleri sorunsuz kabul eder, çünkü bunların yapıları ve etkileri vücutta büyütülen hücrelerden farklı değildir.

Disk Nakli Hangi Koşullarda Düzenlenir?

Endikasyon tıbbi terimi (Latince indicare “göstermek”, iyileşme göstergesi sinonimi de kullanılır) bir tedavi yönteminin neden uygun olduğunu gösterir. Bu terim ameliyatlar ile ilgili sıkça kullanılır, bu durumda ameliyat endikasyonlarından (göstergelerinden) söz edilir. Omurga fıtığında, bel omurgasında veya boyun omurgasında disk çıkıntısında (protrüzyon) veya disk yıpranmasında veya tahribatında (dejenerasyon) veya omurga fıtığı ameliyatından sonra (mikro cerrahi) disk-hücre-nakli asli tedavi yöntemi veya tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak makul görülebilir.

Ameliyat Süreci - Disk İmplantasyonu Üç Adımda Gerçekleşir

  1. Disk materyalinin çıkartılması: Disk materyali veya dokusu kazanımı perkutan yöntem (perkutan nükleotomi) veya mikro cerrahi ile sağlanır. Genel olarak bu yöntemler sinir yapılarının dekompresyonunu sağlamak için zaten planlanır. Perkutan nükleotomide yerel anesteziden sonra ışıklandırma altında ilgili lombar disk segmanı içerisine özel bir kanül ile giriş sağlanır. Bu işlem boyun omurgasında genel anestezi (ITN) altında düzenlenir. Özel bir mikro-pense veya spiral kanül içerisinden geçirilir, bunun içinden disk materyali çıkartılır. Mikro cerrahi müdahale genel anestezi altında yapılır. Bu esnada küçük bir kesi üzerinden ve bir mikroskop yardımı ile ilgili noktaya ulaşılır ve hadise ortadan kaldırılır, böylece sinir kökleri dekompresyon ile baskıdan kurtarılır. Halkadaki yırtık kapatılır ve skarlaşmayı önlemek için sinir yapıları etrafına anti-skarlaşma-jeli uygulanır.
     
  2. Laboratuvar ortamında hücre çoğaltılması: Özel bir laboratuvarda uzmanlar olağanüstü hijyenik güvenlik standartları altında, alınan dokudan sağlıklı hücreleri izole ederler. Hücreler bir kaba alınır ve hastadan alınan serum ile hormon verilmeden üretilir. Belirli koşullar altında (sıcaklık, nem, basınç, oksijen tedariki) hücreler bir kuvöz içerisinde milyonlara ulaşana kadar çoğalırlar. Bu süreç genel olarak 4 hafta sürer.
     
  3. Elde Edilen Hücrelerin Nakli: Laboratuvarda üretilen hücrelerin implantasyonu ilk ameliyattan en erken 4 hafta sonra ilgili diske uygulanır. Yerel anestezi altında, ışıklandırma yardımı ile çok ince bir kanül ilgili diskin tam ortasına yerleştirilir. Bu kanül içerisinden hücreler enjekte edilir. Bu işlem birkaç dakika sürer. Hücreler birkaç hafta ile ay arasında doğal tampon işlevlerini yerine getirmeye başlarlar. Bunun neticesinde diskin esnekliği artar ve yüksekliği genel olarak korunur. Bu da omurga fıtıklarının oluşma riskini azaltır. Sadece vücudun kendi hücrelerini çoğalttığımız için genel olarak alerjik tepki olarak hücrelerin kabul edilmemesi durumu meydana gelmez.

Ameliyat Günü

Hücrelerin implantasyonu 4-5 günlük bir hastane sürecinde düzenlenir. Ameliyat gününde hastalar yatakta kalırlar. Ameliyat gününde hastalara hafif fizyoterapi ve çok hafif bir ağrı kesici verilir.

Ameliyattan Sonraki Günler

Disk-Hücre-Naklinden bir gün sonra hastalar belirli bir program kapsamında mobilize edilirler. Bu esnada öne eğilme, dönme ve oturma önlenmelidir. Daha fazla fizyoterapi ve daha fazla egzersiz verilir.
Hastaneden taburcu edildikten sonra 10 gün istirahat etmelisiniz, ardından fizyoterapiye başlayabilirsiniz. Özel ve iş hayatınızdaki çalışmalara 2 hafta sonra başlayabilirsiniz bile.

Ancak yüzmeye taburcu edildikten 10 gün sonra, bisiklet binmeye 2 hafta sonra, araba kullanmaya 10 gün sonra, spor salonuna 3-4 hafta sonra, golf oynamaya 6-7 hafta sonra, tenis oynamaya 7-8 hafta sonra, kayak kaymaya 8-9 hafta sonra, uçakla seyahat etmeye 2 hafta sonra başlayabilirsiniz. MR taraması: “MR” ameliyattan yaklaşık 3 ay sonra iyileşmeyi gösterir.

Omurlararası Disk-Hücre-Naklinin Avantajları/Komplikasyonları

Disk-Hücre-Nakli geleceğinize yatırım yapmaktır: Getirilerini kendi vücudunuzda hissedeceksiniz: Sırt ağrıları ya hafifler veya en uygun koşullarda tamamen yok olurlar ve yeniden kazanılan sırt hareketliliği sizi mutlu eder. Sorunsuz yaşama merhaba deyin! Gerçekten de ADCT tarafından komplikasyon oluşma riski çok düşüktür. İğne kanalında kanama veya iltihaplanma gibi komplikasyonlar görülebilir, ancak bu gerçekten istisnadır. Tecrübeli uzman hekiminiz iğneyi mümkün olduğu kadar kesin ve doğru noktaya yapmaya özen gösterecektir, böylece bir sinire rastlama riski çok küçüktür.

Dr. med. Munther Sabarini

Yazan
Dr. med. Munther Sabarini
Nöroloji Cerrahisi Uzman Hekimi

Avicenna Klinik Size Yardım Etmekten Mutluluk Duyar

2000 yılından bu yana Avicenna Kliniği Berlin merkezde bulunmaktadır. Hekimlerimizin her biri kendi branşında (nöroloji cerrahisi, omurga cerrahisi, anestezi, ortopedi) en az 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahiptirler.

Şiddetli sırt ağrıları çekiyorsanız, omurga fıtığınız varsa veya bundan şüpheleniyorsanız ve kliniğimize başvurmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanınız:

Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-posta: info@avicenna-klinik.de

Bize her daim telefon ile ulaşabilir, bir e-posta yazabilir veya geri aramamız için iletişim formunu doldurabilirsiniz. Her hastaya, omurga uzmanı (nöroloji cerrahı) olan bir klinik hekimimizden randevu verilir. MR-görüntüleri (yanınızda getirebilirsiniz veya kliniğimizde çekilir) ve detaylı bir muayene nezdinde, hekim sizinle tüm tedavi ve ameliyat olanaklarını konuşur. İsterseniz hekimlerimize sadece (ikinci) görüş almak için de danışabilirsiniz.

Eğer Berlin’de yani bizde tedavi ve/veya ameliyat olmaya karar verirseniz, bizde kaldığınız süreyi sizin için mümkün olduğunca konforlu kılmak isteriz. Kliniğimizde insan olarak odak noktamızda durursunuz. Burada sizlere – ameliyathanemizden hasta odalarına kadar her alanda en modern donanımı sunarız.

Kliniğimiz en yeni, itinalı, minimal-invaziv tedavi yöntemlerine ağırlık vermiştir. Sizinle beraber size en uygun tedavi şeklini bulmaya çalışırız. Asıl tedavi kapsamlı bir hasta-hekim görüşmesinden, detaylı muayeneden ve kesin Tanı konduktan sonra başlar. Her hasta böylece kendisine bireysel olarak en uygun şekilde uyumlandırılmış tedavi yöntemi ile tedavi edilir.

Tıbbi hizmetlerin yanı sıra bizim için insani yakınlık da çok büyük önem arz eder. Yatılı tedaviniz süresince bakım personelimiz 7/24 emrinizdedir. Ayrıca çalışanlarımız İngilizce, Arapça, Bulgarca, Rusça, Lehçe, Türkçe ve Fransızca gibi birçok dile hâkimdir. Güvenliğinizi sağlar ve isteklerinizi, örf adetlerinizi ve dini inançlarınızı saygıyla karşılarız.

Ekibimiz en yetkin uzmanlardan oluşur. Hepsi birlikte sizi en kısa sürede iyileştirmek için çalışırlar.