Nükseden (tekrarlayan) bel fıtığı

Nükseden (tekrarlayan) bel fıtığı, başarılı tedaviye rağmen tüm vakaların yüzde onunda nükseder. Bu durumda bel fıtığı aynı bölgede de, farklı bir bölgede de ortaya çıkabilir. Başlangıçtaki hastalığa dayanan aşınma ilerleyerek kısmen yeni bel fıtıklarının oluşmasına yol açar. Operasyonlardan sonra erken yüke maruz kalması da aynı şekilde yeniden vuku bulmasının nedeni olarak geçerlidir.

Terapi

Mümkün olan tedavi yöntemleri arasında geleneksel terapi, disk hücre üretimi uygundur, mikrocerrahi, sabitleme, disk protezi ve diğerleri yer almaktadır.