Perkütan lazer disk dekompresyonu

Çoğu vakalarda sırt ağrıları enjeksiyon, elektrik, masaj veya ilaç uygulamaları gibi geleneksel terapilerle ortadan kaldırılabilir. Bunların yeterli olmaması halinde rahatsızlığı kalıcı olarak ortadan kaldırmamız gerekir.

Özellikle boyun, göğüs ve bel omurunda ortaya çıkan şiddetli bel fıtıklarında nispeten yeni bir yöntem olan perkütan lazer disk kompresyonu (PLDD) ile çok iyi başarılar elde edilmektedir.

Bu yöntemde mükemmel bir şekilde şikayetleri ortadan kaldırabilecek veya oldukça azaltabilecek özellikte olan koruyucu minimal invazif bir yöntem söz konusudur. Yöntem çoğunlukla mikro cerrahi müdahalenin henüz uygun olmadığı omurga değişiklikleri olan hastalarda uygundur.

Tedavi seyri

Açık operasyondan tamamen farklı olarak lazer tedavisinde kesi yapılmaz. Bu yöntem, lokal anestezi altında perkütan yani cilde pikür uygulaması ile yapılır. Bilgisayarlı tomografi veya ekran görüntüsü altında omurlar arası spinal disk protrüzyonlarına özel iğneleme yapıyoruz.

İnce bir lazer fiberglas, protrüzyonun ortasına kadar sokulur. Fıtığın iç kısımlarının buharlaşmasıyla ve lazer enerjisinin yardımı ile hacim ve basınçta azalma ve sinirsel yapılarda rahatlama meydana gelir. Elde edilen % 80’lik başarı oranı bu yöntemin etkisini açıkça göstermektedir. Nükleoplasti, radyo dalgaları, IDET ve diğer yöntemler PLDD’ye benzemektedir.

Bu lazer tedavisinin bel fıtıklarında gittikçe daha çok kullanılması, sadece müdahalenin kısa sürmesi ve “zarafeti” nedeniyle değildir. Hemen hiç yara izi oluşmaması, kas ve eklemlere dokunulmamış olması ve sinirlerin yaralanmaması diğer üstün yönleridir. Ayrıca bu tedavi yöntemi, özellikle genel anestezi altında belli riskleri olan hastalar için uygundur.

Bu yöntemin en önemli avantajı: Müdahale birden çok omurga segmanında da yapılabilmektedir.