Kifoplasti

Omur gövdesi kırılmaları özellikle osteoporoz (kemik dokusu azalması) rahatsızlığı olan kadınlarda sıkça görülmektedir. Kemik yoğunluğundaki azalma nedeniyle boyun, göğüs ve bel omurları bölgesinde çok ağrı yapan omur gövdesi kırıkları görülmektedir. Bu durum omurga dayanıksızlığına, omurga deformasyonlarına ve boy kısalmasına neden olmaktadır (boy kısalması).

Ancak spinal travma geçirmiş olan hastalarda veya omurgada osteolitik (kemik eritici) tümör bulunması halinde de omurga öğelerinde kırıklar meydana gelebilir. İlgili yerleri stabilize etmek ve boşlukları doldurmak için vertebroplastinin daha gelişmiş bir türü olan kifoplasti yöntemini uyguluyoruz.