Διαγνωστική

Για να είναι σε θέση να εγγυηθεί μια κατάλληλη θεραπεία την επιτυχία και να συντονίσει τα μεμονωμένα βήματα ξεχωριστά, το πρώτο βήμα είναι η σωστή διάγνωση. Κάθε ασθένεια ή τραυματισμός μέσα στο σώμα παρουσιάζεται με διάφορους τρόπους και ο ειδικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την ακριβή διάγνωση. Για το λόγο αυτό, διαθέτουμε ένα σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό στον τομέα της διαγνωστικής απεικόνισης.

Για μας η ατομική διαβούλευση και φροντίδα των ασθενών μας βρίσκεται στο προσκήνιο. Τα χρόνια εμπειρίας και οι τυποποιημένες διαδικασίες εξέτασης εγγυώνται τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την προσωπική σας διάγνωση.

Προσφέρουμε στους ασθενείς μας τις ακόλουθες εξετάσεις: