Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Απόρρητο

Γενικές πληροφορίες

Οι παρακάτω σημειώσεις δίνουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στις προσωπικές σας πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα που σας ταυτοποιούν προσωπικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων μπορούν να βρεθούν στην πολιτική απορρήτου μας.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπο γίνεται από τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της βρίσκονται στο αποτύπωμα αυτής της ιστοσελίδας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα συγκεντρωθούν από την ιστοσελίδα, αναφέροντάς μας αυτό. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. για την εμπορία δεδομένων που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μέσω των συστημάτων πληροφορικής μας. Αυτά είναι πάνω από όλα τεχνικά δεδομένα (για παράδειγμα, πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος της κλήσης σελίδας). Η συλλογή αυτών των πληροφοριών είναι αυτόματη μόλις εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας.

Για τι χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ένα μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να εξασφαλιστεί μια άψογη παροχή της ιστοσελίδας. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών σας.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον παραλήπτη και το σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, την παρεμπόδιση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου στην ενότητα "Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας".

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Κατά την επίσκεψή μας στον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά σας στο σερφάρσμα μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα cookies και με τα λεγόμένα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας είναι συνήθως ανώνυμη. Η συμπεριφορά σερφάρισματος δεν μπορεί να εντοπιστεί πίσω σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την ανάλυση ή να την αποτρέψετε χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω πολιτική απορρήτου.

Μπορείτε να αντικρούσετε αυτήν την ανάλυση. Θα σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες άρνησης αυτής της πολιτικής απορρήτου.

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

Απόρρητο

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και αυτή την πολιτική απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Οι προσωπικές πληροφορίες είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά. Αυτή η Πολιτική απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό συμβαίνει αυτό.

Σημειώστε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Internet (για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει τρωτά σημεία ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Ένδειξη προς τον αρμόδιο φορέα

Η υπεύθυνη εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα είναι:

Avicenna Klinik GmbH
Paulsborner Straße 2
10709 Berlin

Τηλέφωνο: +49 30 236 08 30
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@avicenna-klinik.de

Υπεύθυνο είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μόνο του ή σε συνεννόηση με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία δεδομένων

Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε μια ήδη δοθείσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα άτυπο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς αρκεί. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Δικαίωμα αντικρούσεως στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και απευθείας ταχυδρομείο (άρθρο 21 GDPR)

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1, εδ. e ή f DSGVO, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στις διατάξεις αυτές. Η αντίστοιχη νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία μπορεί να βρεθεί σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Εάν αντιταχθείτε, θα παύσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορούμε να προσκομίσουμε αποδεικτικά στοιχεία για επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή της επεξεργασίας για την επιβολή, την επιδίωξη ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (Αμφισβήτηση σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1 DSGVO).

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση άμεσης αλληλογραφίας, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. αυτό ισχύει και για το προφίλ, στο βαθμό που συνδέεται με αυτό το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Εάν αντιταχθείτε, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για άμεση διαφήμιση (αντίρρηση βάσει του άρθρου 21 (2) GDPR).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του GDPR, τα ενδιαφερόμένα πρόσωπα έχουν δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, τον τόπο εργασίας τους ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Το δικαίωμα καταγγελίας δεν θίγει άλλα διοικητικά ή ένδικα μέσα.

Δικαίωμα στη μεταφορά δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχουμε δεδομένα που επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή την εκπλήρωση σύμβασης, από μόνη της ή σε τρίτο μέρος, σε τυποποιημένη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Αν χρειάζεστε την άμεση μεταφορά των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί, για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή αιτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστής ιστότοπου, SSL ή. κρυπτογράφησης TLS. Μια κρυπτογραφημένη σύνδεση υποδεικνύεται από τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης που αλλάζει από "http: //" σε "https: //" και το εικονίδιο κλειδώματος στη γραμμή του browser σας.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας υποβάλετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, αποκλεισμός, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να παρέχετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης, παρεμπόδισης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Αν αρνηθείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επιβεβαιώσουμε. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Αν δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά θα πρέπει να ασκήσει, άμυνα ή νομικές αξιώσεις, πρέπει να απαιτήσουμε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής του δικαιώματος.
  • Αν έχετε καταθέσει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) GDPR, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων σας και των δικών μας. Εφόσον δεν είναι σαφές ποια συμφέροντα επικρατούν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Αν έχετε περιορίσει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορούν - εκτός από την αποθήκευση τους - μόνο με τη συγκατάθεσή σας, ή για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή για την προστασία άλλα δικαιώματα προσώπου ή οντότητας ή όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα κράτος μέλος.

Αντιπολίτευση στα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η χρήση των δεδομένων επαφής που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών απορρίπτεται. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

3. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υποχρεωτικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εταιρεία μας.

WENZA AG Γερμανία
Υπεύθυνος κ. Kent Schwirz
Beim Alten Gaswerk 5
22761 Hamburg

Επικοινωνία: www.wenza.de
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: datenschutz@wenza.de

4. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Οι σελίδες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν εν μέρει λεγόμένα cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμένα "cookies περιόδου". Θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση των cookies και επιτρέπουν cookies μόνο κατά περίπτωση, ενεργοποιήστε την αποδοχή cookies για ορισμένες λειτουργίες ή να αποκλείσει γενική και αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Τα cookies που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων επιθυμητών από εσάς λειτουργιών (για παράδειγμα, λειτουργία καλαθιού αγορών) υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO αποθηκεύτηκε. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την αποθήκευση των cookies για την τεχνικά σωστή και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν αποθηκεύονται άλλα cookies (όπως cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης), αυτά θα αντιμετωπίζονται χωριστά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει πληροφορίες στα λεγόμένα αρχεία καταγραφής διακομιστών, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής μας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • χρησιμοποιημένο λειτουργικό σύστημα
  • Διεύθυνση URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση
  • Η ώρα του αιτήματος διακομιστή
  • διεύθυνση IP

Δεν υπάρχει συγχώνευση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων. Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνική παρουσίαση χωρίς λάθη και τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας του - για το σκοπό αυτό πρέπει να καταγράφονται τα αρχεία καταγραφής διακομιστή.

Eπαφή

Εάν μας αποστείλετε ερωτήσεις μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερώτησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρείχατε εκεί, θα αποθηκευτούν για να διεκπεραιωθούν τα αιτήματα και σε περίπτωση επακόλουθων ερωτήσεων. Δεν θα κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στο έντυπο επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1) παρ. DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ένα άτυπο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς αρκεί. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση.

Οι πληροφορίες που παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν μαζί μας μέχρι να μας ζητήσετε να τη διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να διαγράψουμε τον σκοπό αποθήκευσης δεδομένων (για παράδειγμα, αφού υποβληθεί η επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

5. Κοινωνικά μέσα

Προσθήκες Facebook (Like & Share)

Στις σελίδες μας ενσωματώνονται προσθήκες του κοινωνικού δικτύου Facebook, πάροχος Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Καλιφόρνια 94025, ΗΠΑ. Τα plugins του Facebook μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο του Facebook ή το "Like-Button" ("Like") στον ιστότοπό μας. Μια επισκόπηση των plugins του Facebook μπορεί να βρεθεί εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=el_EL.

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, το plugin δημιουργεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης και του διακομιστή Facebook. Το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο "Like-Button" του Facebook, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμένα των σελίδων μας με το προφίλ σας στο Facebook. Ως αποτέλεσμα, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στις σελίδες μας στο λογαριασμό χρήστη σας. Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται και τη χρήση τους από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Αν δεν θέλετε το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας με το λογαριασμό χρήστη στο Facebook, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό χρήστη στο Facebook.

Η χρήση των προσθηκών Facebook βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα κοινωνικά μέσα.

Twitter Plugin

Στις σελίδες μας περιλαμβάνονται οι λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μέσω του Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας Twitter και μοιράζονται με άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης στο Twitter. Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/de/privacy.

Η χρήση του plugin Twitter βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 lit. f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα κοινωνικά μέσα.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο Twitter στις ρυθμίσεις του λογαριασμού https://help.twitter.com/safety-and-security.

Google+ Plugin

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν λειτουργίες του Google+. Ο παροχέας είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Συλλέξτε και μοιραστείτε πληροφορίες: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Google+ για να δημοσιεύσετε πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Το κουμπί Google+ θα σας παράσχει σε εμάς και σε άλλους χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει τόσο τις πληροφορίες που έχετε επισημάνει με +1 για ένα περιεχόμενο όσο και πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που προβάλατε όταν κάνατε κλικ στο +1. Τα +1 σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις μαζί με το όνομα του προφίλ σας και τη φωτογραφία σας στο Google.

Η Google μαζεύει πληροφορίες των +1- δραστηριοτήτων σας, για την καλυτέρευση της προσφοράς υπηρεσιών. Για την χρησιμοποίηση της επιφάνειας Google, χρειάζεστε ένα διεθνές εμφανιζόμενο προφίλ Google, το οποίο τουλάχιστον θα πρέπει να περιέχει το όνομα προφίλ. Αυτό το όνομα προφίλ θα χρησιμοποιείται για όλες τις υπηρεσίες Google. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αντικαταστήσει και ένα άλλο όνομα το οποίο δημοσιεύσατε σε άλλους λογαριασμούς Google. Η ταυτοποίηση του προφίλ σας μπορεί να εμφανιστεί σε χρήστες οι οποίοι γνωρίζουν το e-mail σας ή γνωρίζουν άλλες πληροφορίες ταυτοποίησης σας.

Η χρήση των πληροφοριών: Από τις πάνω αναγραφόμενες πληροφορίες και πολιτική χρήσης πληροφοριών και όρων προσωπικών δεδομένων της νομοθεσίας από την Google. Ενδεχομένως, Google, να δημοσιεύσει στατιστικά στοιχεία των +1- ενεργειών των χρηστών σε παράπλευρες ιστότοπους η ιστοσελίδες.

Η προσθήκη Google+ χρησιμοποιείται βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 παρ. f GDPR. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον για τη μέγιστη δυνατή προβολή στα κοινωνικά μέσα.

XING Plugin

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου XING. Παροχέας είναι ο XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας που περιέχει λειτουργίες XING, θα συνδεθεί με διακομιστές XING. Η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται σύμφωνα με τις γνώσεις μας. Συγκεκριμένα, δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP ή αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης.

Η χρήση του plugin XING βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 lit. f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον για την ευρύτερη δυνατή προβολή στα κοινωνικά μέσα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και το κουμπί Share XING μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της XING στη διεύθυνση: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμιση

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας αναλύσεων ιστού Google Analytics. Ο παροχέας είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμένα "cookies". Αυτά είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η αποθήκευση των cookies του Google Analytics και η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

IP ανωνυμοποίηση

Ενεργοποιήσαμε την ανωνυμοποίηση IP λειτουργίας σε αυτόν τον ιστότοπο. Ως αποτέλεσμα, η διεύθυνση IP σας θα αποκοπεί από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν από τη διαβίβασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Εκ μέρους του χειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού σας, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παράσχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που παρέχει το Google Analytics στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google.

Πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies από μια αντίστοιχη ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, ενδέχεται να αποτρέψετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μεταφορτώνοντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο και εγκαταστήστε: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

Αντιρρήσεις στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης που θα αποτρέπει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων χρήστη στο Google Analytics, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el

Eπεξεργασία παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας συμβολαίων με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Analytics

Οι ιστότοποί μας εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Analytics με τις δυνατότητες πολλαπλών συσκευών του Google AdWords και του DoubleClick. Ο παροχέας είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να συνδέσετε τα διαφημιστικά είδη που δημιουργήθηκαν με το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Analytics με τις δυνατότητες πολλαπλών συσκευών του Google AdWords και του Google DoubleClick. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εμφανίζονται επίσης σε άλλη συσκευή σας (π.χ. tablet ή PC) εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα που βασίζονται σε ενδιαφέροντα, προσαρμοσμένα σε εσάς βάσει της προηγούμενης χρήσης και της συμπεριφοράς περιήγησής σας σε μια τελική συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο).

Μόλις δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η Google θα συσχετίσει το ιστορικό περιήγησης ιστού και εφαρμογών με το Λογαριασμό σας Google για το σκοπό αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, τα ίδια εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε συσκευή εισάγετε στο λογαριασμό σας Google.

Για να υποστηρίξει αυτή τη λειτουργία, το Google Analytics συλλέγει αναγνωριστικά που έχουν πιστοποιηθεί από την Google από χρήστες που συνδέονται προσωρινά με τα δεδομένα του Google Analytics, για να καθορίσουν και να δημιουργήσουν κοινό για προώθηση διαφημίσεων μεταξύ συσκευών.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε μόνιμα από το επαναληπτικό μάρκετινγκ / στόχευση μεταξύ συσκευών, απενεργοποιώντας εξατομικευμένες διαφημίσεις στον Λογαριασμό σας Google. ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Η περίληψη των δεδομένων που έχουν καταγραφεί στο Λογαριασμό σας Google γίνεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας που μπορείτε να δώσετε ή να αποσύρει το Google (Άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α DSGVO). Όταν εργασίες συλλογής δεδομένων που δεν έχουν συγχωνευθεί στο λογαριασμό σας στο Google (για παράδειγμα, επειδή έχετε ένα λογαριασμό Google ή τάχθηκαν κατά της συγχώνευσης) βασίζεται στη συλλογή Art δεδομένων. 6 παρ. 1 στοιχείο f DSGVO. Το έννομο συμφέρον προκύπτει από το γεγονός ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ιστοσελίδα για διαφημιστικούς σκοπούς ενδιαφέρον για την ανώνυμη ανάλυση της θέσης επισκέπτη.

Περισσότερες πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας απορρήτου, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el.

Το Google AdWords και την Παρακολούθηση μετατροπών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdWords. Istein AdWords online διαφήμιση του προγράμματος από την Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ( "Google").

Ως μέρος του Google AdWords, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη παρακολούθηση μετατροπών. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που προβάλλεται από την Google, έχει οριστεί ένα cookie παρακολούθησης μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη. Αν δεν έχει ακόμη λήξει ο χρήστης επισκέπτεται συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και το cookie, η Google μπορεί και αναγνωρίζουμε ότι ο χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση και προχώρησε σε αυτή τη σελίδα.

Κάθε πελάτης Google AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστότοπων των διαφημιζόμενων. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση των πληροφοριών cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους διαφημιστές που έχουν επιλέξει για την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες που βιώνουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους και προχώρησε σε μια ετικέτα με μια σελίδα ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά τους χρήστες. Εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν απενεργοποιώντας εύκολα το cookie της Παρακολούθησης μετατροπών Google μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet, κάτω από τις Πρότιμήσεις χρήστη. Δεν θα συμπεριληφθούν στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών.

Η αποθήκευση των "cookies μετατροπής" και η χρήση αυτού του εργαλείου παρακολούθησης βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 lit. f DSGVO. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύσει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google AdWords και την Παρακολούθηση μετατροπών Google μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση των cookies και επιτρέπουν cookies μόνο κατά περίπτωση, ενεργοποιήστε την αποδοχή cookies για ορισμένες λειτουργίες ή να αποκλείσει γενική και αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

7. Plugins και Εργαλεία

YouTube με ενισχυμένο απόρρητο

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρόσθετα από τον ιστότοπο YouTube. Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.

Χρησιμοποιούμε το YouTube σε βελτιωμένη λειτουργία απορρήτου. Αυτή η λειτουργία, σύμφωνα με το YouTube, σημαίνει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο προτού παρακολουθήσουν το βίντεο. Ωστόσο, η ανταλλαγή δεδομένων με τους συνεργάτες του YouTube δεν αποκλείεται απαραίτητα από τη βελτιωμένη λειτουργία απορρήτου. Επομένως, ανεξάρτητα από το αν βλέπετε ένα βίντεο, το YouTube συνδέεται στο δίκτυο Google DoubleClick.

Μόλις ξεκινήσετε ένα βίντεο YouTube στον ιστότοπό μας, θα συνδεθεί με τους διακομιστές του YouTube. Αναφέρει στον διακομιστή YouTube ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube θα σας επιτρέψει να συσχετίσετε τη συμπεριφορά περιήγησης απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αποσυνδέοντας το λογαριασμό σας στο YouTube.

Επιπλέον, μετά την εκκίνηση ενός βίντεο, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookies στη συσκευή σας. Με τη βοήθεια αυτών των cookies, το YouTube μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες θα u. α. χρησιμοποιείται για τη λήψη στατιστικών βίντεο, τη βελτίωση της χρηστικότητας και την πρόληψη της απάτης. Τα cookie παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε.

Εάν είναι απαραίτητο, μετά την εκκίνηση ενός βίντεο YouTube, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν και άλλες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων, για τις οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.
Η χρήση του YouTube είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των online προσφορών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο YouTube, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Vimeo

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί plugins από την πύλη βίντεο Vimeo. Παροχέας είναι η Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10011, ΗΠΑ.

Εάν επισκεφθείτε κάποιο από τα sites που είναι εξοπλισμένα με ένα plugin Vimeo, θα είστε συνδεδεμένοι με τους διακομιστές της Vimeo. Αναφέρει στον διακομιστή Vimeo ποιες από τις σελίδες μας επισκεφθήκατε. Επιπλέον, η Vimeo αποκτά τη διεύθυνση IP σας. Αυτό ισχύει και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Vimeo ή δεν έχετε λογαριασμό στο Vimeo. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη Vimeo μεταδίδονται στον διακομιστή Vimeo στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Vimeo, επιτρέπετε στο Vimeo να συσχετίσει τη συμπεριφορά του σερφάρισμα απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Vimeo.

Η χρήση του Vimeo είναι προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης των online προσφορών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των δεδομένων χρηστών, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου Vimeo στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy.

Γραμματοσειρές Google Web

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη αναπαράσταση των γραμματοσειρών. Όταν πληκτρολογείτε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης για να εμφανίσει σωστά τα κείμένα και τις γραμματοσειρές.

Για να γίνει αυτό, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές της Google. Ως αποτέλεσμα, η Google πληροφορεί ότι ο ιστότοπός μας έχει πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης IP σας. Η χρήση των γραμματοσειρών Google Web είναι προς το συμφέρον μιας συνεπούς και ελκυστικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO.

Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές web, θα χρησιμοποιηθεί μια προεπιλεγμένη γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google Web, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και στην Πολιτική Απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el.

Google Maps

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτογράφησης των Χαρτών Google μέσω ενός API. Ο παροχέας είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται συνήθως και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πάροχος αυτής της σελίδας δεν επηρεάζει αυτή τη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google είναι προς όφελος μιας ελκυστικής παρουσίασης των online προσφορών μας και μιας εύκολης εύρεσης των θέσεων που καθορίζουμε στον ιστότοπο. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el.