Κριτικές

Από το 2001, αναλάβαμε περίπου 20.000 ασθενείς, τόσο περιπατητικούς ασθενείς όσο και νοσηλευόμενους οι οποίοι λόγω παθήσεων στην σπονδυλική στήλη έλαβαν μία ή περισσότερες θεραπείες βασισμένες σε νωτιαίες διαγνώσεις. Εμφανίζοντας συνολική ικανοποίηση 98% (92% πολύ ικανοποιημένοι και 4% ικανοποιημένοι), σε σύγκριση με τη μέση συνολική ικανοποίηση όλων των γερμανικών νοσοκομείων (περίπου 3000 νοσοκομεία) 71% (60% πολύ ικανοποιημένοι και 11% ικανοποιημένοι).