Opinie

Od 2001 r. leczyliśmy około 20 000 pacjentów, zarówno ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych, którzy na podstawie diagnoz kręgosłupa otrzymali jedną lub więcej terapii. Można zauważyć całkowitą satysfakcję na poziomie 98% (92% bardzo zadowolonych i 4% zadowolonych), w porównaniu do średniej ogólnej satysfakcji wszystkich niemieckich szpitali (około 3000 szpitali) 71% (60% bardzo zadowolonych i 11% zadowolonych).