Korporektomia

Czym jest korporektomia?

Stajesz po jasnej stronie życia, kiedy jesteś zdrowy - gdy kręgosłup działa płynnie (gdy ból nie przeszkadza, nie obniża jakości życia). Kręgosłup jest wyjątkowym elementem ludzkiego ciała. Kręgi połączone za pomocą ciasnych więzadeł pozwalają nam chodzić w pozycji pionowej. Kręgosłup jest elastyczny - może się zginać i rozciągać, ponadto nieustannie dźwiga duży ciężar - naszą głowę. Niezwykle statyczne zadanie, które spełnia - najlepiej - przez całe życie. W sumie kręgosłup składa się z 57 części, 24 ruchomych kręgów, kości krzyżowej i kości ogonowej (które są zrośnięte, a zatem nieruchome) i 23 dysków międzykręgowych. Dyski międzykręgowe są ułożone między kręgami, spełniają rolę amortyzatora w kręgosłupie.

Jeśli zachodzi potrzeba wymiany kręgów, usuwamy jeden lub więcej kręgów i zastępujemy je sztucznymi kręgami wykonanymi z tytanu. Celem takiej interwencji jest stabilizacja i przywrócenie pierwotnego kształtu po usunięciu dotkniętego segmentu. Niezastosowanie się do tego może doprowadzić do dalszego niszczenia kręgów i dalszej niestabilności. Korporektomia umożliwia całkowitą wymianę kręgu. Możemy więc - na przykład w celu zwolnienia kanału kręgowego po złamaniu - usunąć całe ciało kręgowe i zastąpić je implantem tytanowym. ​

Kiedy korporektomia jest konieczna?

Jakie przyczyny (inne niż wypadki) mogą oznaczać, że musimy poważnie przemyśleć korporektomię, tak, że jest konieczna, a nie tylko alternatywą?

Spowodować coś takiego może na przykład guz. Guzy kręgosłupa to guzy, które rosną w okolicy kanału kręgowego. Guzy mogą atakować i niszczyć kręgi. Prowadzi to do niestabilności kręgosłupa - ale także do znacznego bólu. Guzy mogą wpływać na funkcje rdzenia kręgowego i powodować deficyty neurologiczne. Jeśli guzy nie są leczone, prowadzą do trwałego uszkodzenia rdzenia kręgowego - w najgorszym przypadku do paraplegii (porażenia). Większość guzów (około 50%) znajduje się w okolicy odcinka piersiowego kręgosłupa; pozostałe guzy rozwijają się w okolicy odcinka szyjnego i lędźwiowego. Ilekroć odczuwasz ból w tych obszarach, powinieneś skonsultować się ze specjalistą. Szczególny pośpiech jest zalecany, jeśli są już zauważalne zaburzenia odczuwania.

Zakażenia, zapalenie stawów kręgosłupa (medycznym terminem  to spondylitis), mogą być również przesłanką do korporektomii. Zapalenie stawów kręgosłupa nie występuje szczególnie często, ale w każdym przypadku należy zachować czujność, jeśli odczuwa się ból w okolicy odcinka szyjnego, piersiowego lub lędźwiowego kręgosłupa promieniujący na szyję, ręce i nogi. Sygnały alarmowe to również podwyższona temperatura i nocne poty. Kręg jest wówczas niestabilny i często zapada się.

Osteoporoza to choroba, która dotyka głównie osoby starsze (kobiety są szczególnie narażone, ponieważ rozkład masy kostnej rozpoczyna się wcześniej niż u mężczyzn). Wiemy, że gęstość kości zmniejsza się z wiekiem. Do określenia gęstości kości istnieją konkretne wartości - jeśli u badanego pacjenta są poniżej normy, mówimy o osteoporozie. Jeśli kości nie są już tak zbite, może to łatwo doprowadzić do tak zwanych złamań osteoporotycznych... i w ostateczności prowadzić do korporektomii.

Złamanie/pęknięcie kręgu jest najczęstszym wskazaniem do korporektomii. Jak wspomniano, złamania kręgów mogą wystąpić przy guzach kręgów, w stanach zapalnych kręgów i osteoporozie.

Czasami kręgosłup jest poważnie dotknięty zużyciem, tak zwaną spondylozą. (Spondyloza to zbiorcze określenie zmian zwyrodnieniowych w kręgach). Spondyloza nie zawsze wiąże się z bólem pleców - ale jeśli odczuwasz ból, zwykle jest bardzo gwałtowny i wpływa na cały kręgosłup. Najwyżej na tzw. skali bólu są szyja i plecy. Więc ilekroć tutaj poczujesz pierwsze objawy, idź do specjalisty. Im szybciej będzie można rozpocząć interwencję i leczyć, tym mniejsze będą konsekwencje.

Korporektomia - przebieg operacji

Operacja wymiany kręgosłupa jest uważana za „dużą” operację. Nic dziwnego, w końcu wadliwe ciała kręgowe są zastępowane implantami. Taka operacja trwa około 2 do 4 godzin.

Odcinek szyjny: Poprzez nacięcie na szyi i za pomocą specjalnego mikroskopu docieramy do dotkniętych kręgów. Uszkodzone lub zniszczone kręgi są usuwane wraz z powiązanymi dyskami międzykręgowymi. Jeśli fragmenty dotkniętych kręgów znajdują się w kanale kręgowym, one również zostaną usunięte.  W ten sposób kanał kręgowy jest rozszerzony, a rdzeń kręgowy jest wolny. Pomiędzy kręgi wprowadzany jest sztuczny kręg i lekko napinany. W ten sposób wprawiany jest „nowy” kręg. Tytanową płytkę umieszcza się na przedniej powierzchni powyżej i poniżej kręgów i mocuje za pomocą pasujących śrub. Pobrany z kości pacjenta materiał, bądź zastępczy materiał kostny zostaje użyty w trakcie operacji, w celu zapewnienia dodatkowej stabilizacji. Lekarz ocenia, czy konieczne jest mocowanie kręgów od strony tylnej grzbietu (stabilizacja tylna za pomocą śrub i prętów). Pacjentów można mobilizować już następnego dnia.

Odcinek piersiowy: W pozycji leżącej, na brzuchu następuje stabilizacja grzbietowa kręgów znajdujących się dookoła pierwszego i drugiego kręgu za pomocą śród i prętów. Można to zrobić przezskórnie. Następnie pacjent zostaje ułożony na boku. Poprzez nacięcie z boku kręgosłupa wzdłuż żeber dochodzimy do klatki piersiowej i bocznego rzutu uszkodzonych kręgów. Następnie usunięcie dotkniętego kręgu (lub kręgów) wraz z powiązanymi sąsiadującymi dyskami międzykręgowymi. Kanał kręgowy i rdzeń kręgowy zostają odciążone. Następnie tytanowy implant jest wszczepiany między zdrowe kręgi.  Poprzez połączenie z tytanową płytką lub dodatkowe wprowadzenie własnego lub sztucznego materiału kostnego osiągamy większą stabilność. Drenaż klatki piersiowej działa jako równowaga ciśnieniowa w klatce piersiowej i jest usuwany po kilku dniach.

Odcinek lędźwiowy: Operacja polegająca na odtworzeniu zniszczonych obszarów w celu przywrócenia stabilności odbywa się zasadniczo w dwóch etapach. Pierwszy krok odbywa się w pozycji leżącej: stabilizacja grzbietowa powyższego i poniższego kręgu za pomocą systemu prętów śrubowych. Następnie pacjent jest obracany do drugiego etapu na plecy. Przez nacięcie w środkowej części brzucha docieramy do przedniej strony kręgosłupa. Tam usuwamy uszkodzony kręg z powiązanymi dyskami międzykręgowymi i zastępujemy go sztucznym implantem. Znów pojawia się kwestia użycia tytanowej płytki wraz z wprowadzeniem materiału kostnego dla większej stabilności. Drenaż jest usuwany po kilku dniach, i wtedy pacjenci są mobilizowani.

Powikłania? Zalety?

Po zabiegu pacjent zwykle pozostaje w klinice przez 12–18 dni. Tutaj obserwuje się, jak dobrze przyjęła się wymiana kręgosłupa. Już w klinice rozpoczynają się pierwsze zabiegi rehabilitacyjne, które należy kontynuować po wypisie. Większość pacjentów może ponownie chodzić zaledwie kilka dni po zabiegu. Oczywiście pierwsze kroki w klinice mają miejsce w towarzystwie pielęgniarki lub doświadczonego fizjoterapeuty. Ważne jest, aby po wypisie ze szpitala nie „pierwszy lepszy” fizjoterapeuta zajął się Państwem, ale ktoś, kto zna budowę i specyfikę kręgosłupa. W końcu naszym celem jest odzyskanie pełnej swobody ruchów!

Dr. med. Munther Sabarini

Autor
Dr. med. Munther Sabarini
Lekarz specjalista Neurochirurg

Avicenna Klinik Berlin bardzo chętnie Państwu pomoże

Od 2001 r. Klinika Avicenna mieści się w Berlinie. Nasi lekarze mają co najmniej 25 lat międzynarodowego doświadczenia w swoich dziedzinach (neurochirurgia, chirurgia kręgosłupa, anestezja, ortopedia).

Jeśli Pan/Pani odczuwa silny ból pleców, dyskopatię lub podejrzewa przepuklinę proszę zgłosić się do naszej kliniki, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Klinika Avicenna
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-Mail: info@avicenna-klinik.de