Anmeldelser

Siden 2001 ble rundt 20 000 pasienter behandlet på poliklinisk basis, begge som stillestående hos oss som skyldtes spinal diagnoser en eller flere terapier. Det viser en samlet tilfredshet på 98% (92% veldig fornøyd og 4% fornøyd), sammenlignet med en gjennomsnittlig total tilfredshet for alle tyske sykehus (rundt 3000 sykehus) på 71% (60% veldig fornøyde og 11% fornøyde).