Databeskyttelse

1. Databeskyttelse på et øyeblikk

Generell informasjon

Følgende informasjon gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personlige data når du besøker nettstedet vårt. Personlige data er alle data som du kan identifiseres personlig med. Detaljert informasjon om temaet databeskyttelse finner du i vår databeskyttelseserklæring som er oppført under denne teksten.

Datainnsamling på nettstedet vårt

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedoperatøren. Du finner kontaktinformasjonen deres på avtrykket på dette nettstedet.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

På den ene siden blir dataene dine samlet inn når du gir dem til oss. Dette kan f.eks. være data som du oppgir i et kontaktskjema.

Andre data blir automatisk registrert av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. Nettleser, operativsystem eller tidspunktet for siden ble sett på). Disse dataene samles inn automatisk så snart du kommer inn på nettstedet vårt.

Hva bruker vi dataene dine til?

Noen av dataene samles inn for å sikre at nettstedet er feilfritt. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hva er dine rettigheter med hensyn til dataene dine?

Du har rett til når som helst å motta informasjon om opprinnelse, mottaker og formål med dine lagrede personlige data. Du har også rett til å be om korrigering, blokkering eller sletting av disse dataene. Du kan når som helst kontakte oss på adressen i juridisk merknad hvis du har ytterligere spørsmål om databeskyttelse. Du har også rett til å sende inn en klage til vedkommende tilsynsmyndighet.

Du har også rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset under visse omstendigheter. Detaljer finner du i personvernerklæringen under “Rett til begrensning av behandling”.

Analyseverktøy og tredjepartsverktøy

Når du besøker nettstedet vårt, kan surfeatferd din vurderes statistisk. Dette gjøres hovedsakelig med informasjonskapsler og såkalte analyseprogrammer. Din surfeatferd blir vanligvis analysert anonymt; surfeatferd kan ikke spores tilbake til deg. Du kan motsette deg denne analysen eller forhindre den ved ikke å bruke bestemte verktøy. Du finner detaljert informasjon om dette i følgende databeskyttelseserklæring.

Du kan motsette deg denne analysen. Vi vil informere deg om mulighetene for innsigelse i denne databeskyttelseserklæringen.

2. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Data beskyttelse

Operatørene av dette nettstedet tar beskyttelsen av dine personlige data veldig alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine konfidensielt og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, samles det inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er data som du kan identifiseres personlig med. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og for hvilket formål dette gjøres.

Vi påpeker at dataoverføring over Internett (f.eks. Når du kommuniserer via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av dataene mot tredjeparts tilgang er ikke mulig.

Merknad om ansvarlig instans

Ansvarlig instans for databehandling på dette nettstedet er:

Avicenna Klinik GmbH
Paulsborner Straße 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
E-post: info@avicenna-klinik.de

Ansvarlig instans er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (f.eks. Navn, e-postadresser osv.).

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle det allerede gitte samtykke. En uformell e-post til oss er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingen utført før tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Rett til å motsette seg datainnsamling i spesielle tilfeller og til direkte reklame (art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen er basert på art. 6 par. 1 lit. e eller f GDPR, har du rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger når som helst av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene. Det respektive juridiske grunnlaget som behandlingen er basert på, finner du i denne personvernerklæringen. Hvis du motsetter deg, behandler vi ikke lenger dine personopplysninger, med mindre vi kan bevise tvingende legitime grunner for behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav (Innvending i henhold til art. 21 par. 1 GDPR).

Hvis personopplysningene dine blir behandlet for å drive direktepost, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysningene som gjelder deg i forbindelse med slik reklame; dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte post. Hvis du motsetter deg, vil ikke personopplysningene dine lenger brukes til direkte markedsføringsformål (innsigelse i henhold til art. 21 avsnitt 2 GDPR).

Rett til å klage til vedkommende tilsynsmyndighet

I tilfelle brudd på GDPR har de registrerte rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der de har sitt vanlige bosted, deres arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen. Retten til å anke eksisterer uten å berøre andre administrative eller rettslige tiltak.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt overlevert til deg eller til en tredjepart i et vanlig maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av dataene til en annen ansvarlig person, vil dette bare gjøres hvis det er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsmessige årsaker og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller henvendelser du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan gjenkjenne en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra “http: //” til “https: //” og ved å låse symbolet i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss leses av tredjeparter.

Informasjon, blokkering, sletting og korrigering

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, om nødvendig, rett til å korrigere, blokkere eller slette disse dataene. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i juridisk kunngjøring hvis du har ytterligere spørsmål om emnet personopplysninger.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personlige data begrenses. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er gitt i juridisk merknad. Retten til å begrense behandlingen foreligger i følgende tilfeller:
Hvis du bestrider nøyaktigheten av dine personlige data som er lagret av oss, trenger vi vanligvis tid til å sjekke dette. I løpet av testen har du rett til å be om at behandlingen av dine personlige data begrenses.

  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger skjedde/skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller hevde juridiske krav, har du rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset i stedet for å bli slettet.
  • Hvis du har gjort innsigelse i samsvar med art. 21 avsnitt 1 GDPR, må dine interesser og våre veies opp. Så lenge det ennå ikke er bestemt hvem som interesserer, har du rett til å be om at behandlingen av dine personlige data begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personlige data, kan disse opplysningene - bortsett fra lagring - bare brukes med ditt samtykke eller til å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av grunner av viktig offentlig interesse behandlet av EU eller et medlemsland.

Innvending mot annonsering av e-post

Vi motsetter herved bruk av kontaktdataene som er publisert i sammenheng med avtrykkplikten til å sende uønsket reklame og informasjonsmateriell. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uoppfordret reklameinformasjon blir sendt, for eksempel via spam-e-post.

3. Databeskyttelsesansvarlig

Lovpålagt databeskyttelsesansvarlig

Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt.

WENZA Tyskland AG
Ansvarlig Herr Kent Schwirz
Beim Alten Gaswerk 5
22761 Hamburg

Kontakt: www.wenza.de
E-post: datenschutz@wenza.de

4. Plass datainnsamling på nettstedet vårt

Informasjonskapsler

Noen av nettstedene bruker såkalte cookies. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen din og inneholder ikke virus. Cookies tjener til å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, mer effektivt og tryggere. Cookies er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og lagres av nettleseren din.

De fleste av informasjonskapslene vi bruker er såkalte “øktcookies”. De slettes automatisk etter besøket. Andre informasjonskapsler forblir lagret på enheten din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, ekskludere aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt, og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset.

Informasjonskapsler som kreves for å utføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å tilby visse funksjoner du trenger (f.eks. Handlekurvfunksjon) lagres på grunnlag av art. 6 par. 1 lit. f GDPR lagret. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å lagre informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av sine tjenester. Hvis det lagres andre informasjonskapsler (f.eks. Informasjonskapsler for å analysere surfingen din), vil disse bli behandlet separat i denne personvernerklæringen.

Serverloggfiler

Nettstedsleverandøren samler inn og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • operativsystem som brukes
  • Henvisnings-URL
  • Vertsnavn på datamaskinen som har tilgang
  • Tid for serverforespørsel
  • IP adresse

Disse dataene er ikke kombinert med andre datakilder.

Disse dataene samles på grunnlag av art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettsiden sin - serverloggfilene må registreres for dette.

Kontakt skjema

Hvis du sender oss henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet, blir dine opplysninger fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktinformasjonen du oppga der, lagret av oss for å behandle forespørselen og i tilfelle spørsmål om oppfølging. Vi videreformidler ikke disse dataene uten ditt samtykke.

Behandlingen av dataene som er angitt i kontaktskjemaet skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykke. En uformell e-post til oss er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som ble utført før uttaket forblir upåvirket av tilbaketrekningen.

Opplysningene du oppgir i kontaktskjemaet vil være hos oss til du ber oss om å slette det, tilbakekalle ditt samtykke til lagring eller at formålet med datalagring ikke lenger gjelder (f.eks. Etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

5. Sosiale medier

Facebook-plugins (like & del-knapp)

Plugins fra det sosiale nettverket Facebook, leverandøren Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, er integrert på våre sider. Du kan gjenkjenne Facebook-plugins ved Facebook-logoen eller "Like"-knappen på nettstedet vårt. Du finner en oversikt over Facebook-plugins her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=nb_NO.

Når du besøker nettstedet vårt, opprettes en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren via plugin-modulen. Facebook mottar informasjonen om at du har besøkt nettstedet vårt med IP-adressen din. Hvis du klikker på Facebook "Lik" -knappen mens du er logget inn på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Facebook-profilen din. Dette gjør det mulig for Facebook å tilordne ditt besøk til nettstedet vårt til brukerkontoen din. Vi vil påpeke at vi som leverandør av sidene ikke har kunnskap om innholdet i dataene som overføres eller bruken av Facebook. Du finner mer informasjon om dette i Facebooks personvernregler på: https://nb-no.facebook.com/privacy/explanation

Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne tilordne ditt besøk til nettstedet vårt til din Facebook-brukerkonto, må du logge av din Facebook-brukerkonto.

Facebook-plugin-modulene brukes på grunnlag av art. 6 avsnitt 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i størst mulig synlighet i sosiale medier.

Twitter Plugin

Funksjonene til Twitter-tjenesten er integrert på våre nettsteder. Disse funksjonene tilbys av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved å bruke Twitter og "Retweet" -funksjonen er nettstedene du besøker knyttet til Twitter-kontoen din og gjort kjent for andre brukere. Disse dataene overføres også til Twitter. Vi vil påpeke at vi som leverandør av nettstedet ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller hvordan de brukes av Twitter. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter: https://twitter.com/no/privacy.

Twitter-plugin-modulen brukes på grunnlag av art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i størst mulig synlighet i sosiale medier.

Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter https://help.twitter.com/safety-and-security ändern.

Google+ plugin

Sidene våre bruker Google+ funksjoner. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Innsamling og formidling av informasjon: Du kan publisere informasjon over hele verden ved å bruke Google+ knappen. Du og andre brukere mottar personlig innhold fra Google og våre partnere via Google+ knappen. Google lagrer både informasjonen du har gitt +1 for innhold og informasjon om siden du så på da du klikket på +1. +1 kan vises som et hint sammen med profilnavnet ditt og bildet ditt i Google-tjenester, for eksempel i søkeresultater eller i Google-profilen din, eller andre steder på nettsteder og annonser på Internett.

Google registrerer informasjon om +1-aktivitetene dine for å forbedre Google-tjenestene for deg og andre. For å kunne bruke Google+ knappen, trenger du en globalt synlig, offentlig Google-profil som minst må inneholde navnet som er valgt for profilen. Dette navnet brukes i alle Google-tjenester. I noen tilfeller kan dette navnet også erstatte et annet navn som du brukte da du delte innhold via Google-kontoen din. Identiteten til Google-profilen din kan vises til brukere som kjenner e-postadressen din, eller som har annen identifiserende informasjon om deg.

Bruk av informasjonen som samles inn: I tillegg til formålene som er skissert ovenfor, vil informasjonen du oppgir bli brukt i samsvar med gjeldende Googles databeskyttelsesbestemmelser. Google kan publisere oppsummert statistikk om +1-aktivitetene til brukerne eller videreformidle dem til brukere og partnere, for eksempel utgivere, annonsører eller koblede nettsteder.

Google+ plugin-modulen brukes på grunnlag av art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i størst mulig synlighet i sosiale medier.

XING-plugin

Nettstedet vårt bruker funksjoner i XING-nettverket. Leverandøren er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang du besøker en av sidene våre som inneholder XING-funksjoner, opprettes en forbindelse til XING-serverne. Så langt vi kjenner til lagres ikke personlige data. Spesielt lagres ingen IP-adresser eller bruksadferd evalueres.

XING-plugin-modulen brukes på grunnlag av art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i størst mulig synlighet i sosiale medier.

Weitere Information zum Datenschutz und dem XING Share-Button finden Sie in der Datenschutzerklärung von XING unter: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Sjette Analyseverktøy og reklame

Google Analytics

ette nettstedet bruker funksjonene til webanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker såkalte "cookies". Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere bruken av nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der.

Lagringen av Google Analytics-informasjonskapsler og bruken av dette analyseverktøyet er basert på art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere både nettsiden og annonseringen.

IP-anonymisering

Vi har aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen på dette nettstedet. Som et resultat vil IP-adressen din forkortes av Google i medlemsland i EU eller i andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske området før den overføres til USA. Hele IP-adressen overføres bare til en Google-server i USA og forkortes der i unntakstilfeller. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å samle rapporter om nettstedsaktivitet og for å gi nettstedoperatøren andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.

Nettleser-plugin

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å angi nettleserprogramvaren din i samsvar med dette; imidlertid vil vi påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet i full grad. Du kan også forhindre Google i å samle inn data generert av informasjonskapslen og relatere til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) og fra å behandle disse dataene av Google ved å laste ned plugin-modulen for nettleser som er tilgjengelig under følgende lenke og installer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Innvending mot datainnsamling

Du kan forhindre Google Analytics i å samle inn dataene dine ved å klikke på følgende lenke. En opt-out cookie vil bli satt som forhindrer at dataene dine blir registrert ved fremtidige besøk på dette nettstedet

Du finner mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no.

Ordrebehandling

Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Google og implementerer de strenge kravene til de tyske databeskyttelsesmyndighetene fullt ut når vi bruker Google Analytics

Google Analytics-remarketing

Nettstedene våre bruker funksjonene til Google Analytics Remarketing i forbindelse med funksjonene på tvers av enheter fra Google AdWords og Google DoubleClick. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funksjonen gjør det mulig å koble målgruppene for reklame opprettet med Google Analytics Remarketing til funksjonene på tvers av enheter i Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måten kan interessebaserte, personlige reklamemeldinger som er tilpasset deg avhengig av din tidligere bruk og surfeatferd på en enhet (f.eks. Mobiltelefon), også vises på en annen av enhetene dine (f.eks. Nettbrett eller PC).

Hvis du har gitt ditt samtykke, vil Google koble nettleserloggen din og app-appen til Google-kontoen din for dette formålet. På denne måten kan de samme personlige annonseringsmeldingene vises på alle enheter du logger på med Google-kontoen din.

For å støtte denne funksjonen samler Google Analytics Google-autentiserte bruker-ID-er, som midlertidig er koblet til Google Analytics-dataene våre for å definere og opprette målgrupper for annonsering på flere enheter.

Du kan permanent motsette deg remarketing/målretting via flere enheter ved å deaktivere personlig annonsering i Google-kontoen din. følg denne lenken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De innsamlede dataene er oppsummert i Google-kontoen din utelukkende på grunnlag av ditt samtykke, som du kan gi til Google eller tilbakekalle (Art. 6 Paragraf 1 lit. Når det gjelder datainnsamlingsprosesser som ikke er slått sammen i Google-kontoen din (f.eks. Fordi du ikke har en Google-konto eller har motsatt deg sammenslåingen), er innsamlingen av data basert på art. 6 nr. 1 lit. f GDPR. Den legitime interessen oppstår fra det faktum at nettstedsoperatøren har interesse i den anonymiserte analysen av nettstedsbesøkende for reklameformål.

Mer informasjon og databeskyttelsesbestemmelsene finner du i Googles databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no.

Google AdWords og Google Conversion Tracking

Dette nettstedet bruker Google AdWords. AdWords er et online annonseringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Vi bruker såkalt konverteringssporing som en del av Google AdWords. Hvis du klikker på en annonse plassert av Google, settes det en informasjonskapsel for konverteringssporing. Cookies er små tekstfiler som nettleseren lagrer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene mister gyldigheten etter 30 dager og brukes ikke til å personlig identifisere brukere. Hvis brukeren besøker bestemte sider på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke har utløpt, kan vi og Google se at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til denne siden.

Hver Google AdWords-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan ikke spores via nettstedene til AdWords-kunder. Informasjonen innhentet ved hjelp av konverteringskaken brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. Kunder finner ut det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til en side med en konverteringssporingstag. Imidlertid mottar de ingen informasjon som brukere kan identifiseres personlig med. 

Hvis du ikke vil delta i sporing, kan du motsette deg denne bruken ved å deaktivere Googles konverteringssporingskake i nettleseren din under brukerinnstillinger. Du vil da ikke bli inkludert i statistikken for konverteringssporing.

Lagringen av "konverterings-informasjonskapsler" og bruken av dette sporingsverktøyet er basert på art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukeradferd for å optimalisere både nettsiden og annonseringen.

Mehr Informationen zu Google AdWords und Google Conversion-Tracking finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, ekskludere aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt, og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset.

7. Plugins og verktøy

YouTube med utvidet databeskyttelse

Nettstedet vårt bruker plugins fra YouTube-nettstedet. Operatøren av sidene er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Vi bruker YouTube i utvidet databeskyttelsesmodus. I følge YouTube betyr denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på dette nettstedet før de ser på videoen. Overføring av data til YouTube-partnere er ikke nødvendigvis ekskludert av utvidet databeskyttelsesmodus. På denne måten kobles YouTube til Google DoubleClick-nettverket, uavhengig av om du ser på en video.

Så snart du starter en YouTube-video på nettstedet vårt, opprettes en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren blir informert om hvilke av sidene du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, lar du YouTube tilordne surfeatferden direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge av YouTube-kontoen din.

Videre kan YouTube lagre forskjellige informasjonskapsler på enheten din etter at du har startet en video. Ved hjelp av disse informasjonskapslene kan YouTube motta informasjon om besøkende til nettstedet vårt. Denne informasjonen brukes blant annet til å samle inn videostatistikk, forbedre brukervennligheten og forhindre svindelforsøk. Informasjonskapslene forblir på enheten din til du sletter dem.

Om nødvendig kan ytterligere databehandlingsoperasjoner utløses etter starten av en YouTube-video, som vi ikke har noen innflytelse over.

YouTube brukes i interessen for en tiltalende presentasjon av våre online tilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

Mer infor om beskyttelse av data kan du finne her: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Vimeo

Nettstedet vårt bruker plugins fra Vimeo-videoportalen. Leverandøren er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Hvis du besøker en av sidene våre utstyrt med en Vimeo-plugin-modul, opprettes en forbindelse til Vimeo-serverne. Vimeo-serveren blir informert om hvilke av sidene du har besøkt. Vimeo får også IP-adressen din. Dette gjelder også hvis du ikke er logget på Vimeo eller ikke har en Vimeo-konto. Informasjonen som er registrert av Vimeo overføres til Vimeo-serveren i USA.

Hvis du er logget på Vimeo-kontoen din, aktiverer du Vimeo å tildele surfeatferd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge av Vimeo-kontoen din.

Vimeo brukes i interesse for en tiltalende presentasjon av våre online tilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata kan bli funnet i Vimeo databeskyttelseserklæringen på https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Denne siden bruker såkalte webskrifter, som leveres av Google, for ensartet visning av skrifter. Når du ringer opp en side, laster nettleseren dine de nødvendige nettfonter i nettleserens cache for å vise tekster og skrifter riktig.

For dette formålet må nettleseren du bruker koble til Googles servere. Dette gir Google kunnskap om at nettstedet vårt er tilgjengelig via IP-adressen din. Bruken av Google Web Fonts er av interesse for en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre online tilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

Hvis nettleseren din ikke støtter fonter på nettet, vil en standard font brukes av datamaskinen din.

Mer info om Google Web Fonts kan du finne her https://developers.google.com/fonts/faq og her: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Google Maps

Dette nettstedet bruker karttjenesten Google Maps via et API. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å bruke funksjonene til Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Bruken av Google Maps er i interesse for en tiltalende presentasjon av våre tilbud på nettet og er lett å finne av stedene vi har angitt på nettstedet. Dette representerer en legitim interesse i henhold til art. 6 par. 1 lit. f GDPR.

Mer info om databeskyttelse kan du finne her: https://policies.google.com/privacy?hl=no.