Tedavi Sonuçlarından Alıntılar

2001 yılından bu yana kliniğimizde, omurga-Tanıleri sonucunda bir veya birden fazla tedavi görmesi gereken yaklaşık 20.000 hasta ayakta ve yatılı olarak tedavi edilmiştir. Tüm Alman hastanelerinin (yaklaşık 3.000 hastane) ortalama %71 (%60 çok memnun ve %11 memnun) toplam memnuniyet seviyesi ile karşılaştırıldığında toplam memnuniyet seviyemiz %98’dir (%92 çok memnun ve %4 memnun).

www.klinikbewertungen.de

Avicenna Kliniğinde tedavi nedeniyle aşağıda belirtilen istenmeyen vakalar yaşanmıştır – toplam 20.000 hasta esas alınmıştır.

Komplikasyon

Adet

Kan pıhtılaşması

-

Akciğer embolisi

-

Organ hasarları

-

Yanlış taraf veya kat

-

MRSA

-

Yara iyileşme sorunları

1 (%0,005)

Sonradan kanama (devamı olmayan)

1 (%0,005)

Anestezi-Komplikasyonları

-