Veri Gizliliği Beyanı

1. Veri Gizliliği Özeti

Genel Bilgiler

Bu bilgilendirme sayfasında size web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize neler olduğu hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Kişisel veriler kişiliğinizin tespit edilmesine hizmet eden tüm verilerdir. Veri gizliliğine ilişkin detaylı bilgiler veri gizliliği beyanımız adlı başlık altında bulunan metin içinde verilmiştir.

Web Sayfamızda Veri Kayd

Web sayfamızda veri kayıtlarından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri kayıtları web sitesi işletmecisi tarafından alınırlar. Web sitesi işletmecisinin iletişim bilgileri bu web sitesinde yayınladığımız künyede belirtilmişt.

Verinizi nasıl kaydederiz?

Verilerinizi bir yandan kendiniz bizimle paylaştığınızda kaydederiz. Bunlar arasında örn. iletişim formuna girdiğiniz veriler yer alırlar.

Başka veriler web sayfamızı ziyaret ettiğinizde, sayfaya girdiğiniz anda otomatik olarak IT-sistemimiz tarafından kaydedilirler. Bunlar özellikle teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa ziyaretinin saati). Bu veriler web sitemize giriş sağladığınız anda otomatik olarak kaydedilirler.

Verilerinizi ne için kullanırız?

Verilerin bir bölümü web sitesinin sorunsuz sunulabilmesi için kaydedilirler. Başka veriler kullanıcı davranışlarınızı analiz etmek için kullanılabilirler.

Kişisel verilerinize ilişkin hangi haklara sahipsiniz?

Her zaman ücretsiz olarak kaydedilen kişisel verilerinizin nerden geldiği, alıcısı ve kayıt amacı hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca kişisel verilerinizi düzelttirme, erişimi engelletme veya sildirme hakkına sahipsiniz. Bunun için ve veri gizliliğine ilişkin başkaca sorularınız için her zaman künye içinde belirttiğimiz iletişim adresleri üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz. Bunun dışında ilgili denetim kurumunda şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca belirli koşullarda kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Buna ilişkin detaylı bilgiler için veri gizliliği beyanımızda “İşlem Sınırlandırma Hakkı” başlığına bakınız.

Analiz Araçları ve Üçüncü Sunucuların Araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde gezinti-davranışlarınız istatiksel olarak değerlendirilir. Bu özellikle çerezler ve analiz programları ile düzenlenir. Gezinti-davranışınızın analizi genel olarak anonim gerçekleştirilir; gezinti-davranışınız size kadar geri takip edilemez. Bu analize itiraz edebilirsiniz veya bu çerezi kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Buna ilişkin detaylı bilgiler aşağıda belirtilen veri gizliliği beyanı içinde verilmiştir.

Analize itiraz edebilirsiniz. Sizi veri gizliliği beyanımız içinde itiraz olanaklarınız hakkında bilgilendiririz.

2. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgiler

Veri Gizliliği

Bu sayfaların işletmecisi kişisel verilerinizin korunmasını oldukça ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi kesinlikle gizli tutarız ve yasal veri güvenliği ve veri gizliliği beyanı hükümleri gereğince saklar ve koruruz.

Bu web sitesini kullandığında farklı kişisel verileriniz kaydedilir. Kişisel veriler sizi kişisel olarak tanımlamayı mümkün kılar verilerin tamamıdır. İşbu veri gizliliği beyanı hangi verilerin kaydedildiğini, bunların ne için kullanıldığını açıklamaktadır. Ayrıca bu beyan verilerin nasıl ve hangi amaçla kaydedildiklerini de izah eder.

İnternette (örn. e-posta iletileri) veri aktarımı güvenlik boşluklarına sahip olabileceğini önceden belirtmek isteriz. Verilerin tamamen üçüncü kişilerin erişiminden korunması mümkün değildir.

Sorumlu Kurum Hakkında Bilgiler

Bu web sitesindeki veri işlemlerinden aşağıda belirtilen kurum sorumludur:

Avicenna Klinik GmbH
Paulsborner Straße 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
E-posta: info@avicenna-klinik.de

Kişisel verilerin (örn. adlar, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçları ve işleme araçları hakkında tek başına veya başkaları ile birlikte karar veren doğal veya tüzel kişi sorumlu kurumdur.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair İzninizin Geri Alınması

Birçok veri işlemi kesin izninize tabidir. Daha önce verdiğinizi izinleri her daim geri çekebilirsiniz. Bunun için herhangi bir resmi yazı yazmanız gerekmez, basit bir e-posta yeterlidir. Verilinizin işleme iznini geri çekmenize kadar geçen sürede düzenlenen veri işlemleri iznin geri çekilmesinden etkilenmez.

Özel Koşullarda Verilerin Kaydedilmesine ve Doğrudan Reklamlara İlişkin İtiraz Hakkı (Veri Güvenliği Temel Yönetmeliği (DSGVO) Madde 21)

Eğer veriler VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (e) gereğince işlenirse, özel koşullar nedeniyle her daim kişisel verilerinizin işlemlerine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır; bu bahsi geçen yönetmelik nezdinde düzenlenen profil işlemleri (profiling) için de geçerlidir. Veri işlemlerinin hangi yasal temellerde düzenlendiğini lütfen bu veri gizliliği beyanı içinde okuyunuz. İtiraz etmeniz durumunda, sizin haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan amaçlar veya işlemler belirli hakların talep edilmesi, kullanılması veya savunulması için düzenleniyorsa ve böylece zorunlu ve korunması gereken nedenler bulunduğu durumlar hariç, kişisel verilerinizin işlenmesine son verilir (VGTY (DSGVO) Madde 21 (1) gereğince itiraz hakkı).

Kişisel verileriniz doğrudan reklam çalışmaları için kullanıldığı takdirde, her daim bu kişisel verilerin bu tür reklamlar için işlenmesine karşı itirazda bulunma hakkına sahipsiniz; bu tür doğrudan reklamlar ile ilişkili olduğu takdirde bu profil işlemleri için de geçerlidir. İtiraz etmeniz durumunda kişisel verileriniz ardından doğrudan reklam amaçları için kullanılmazlar (VGTY (DSGVO) Madde 21 (2) gereğince itiraz hakkı).

Yetkili Denetim Kurumlarında İtiraz Hakları

VGTY (DSGVO) ihlalleri durumunda ilgili kişiler yetkili denetim kurumunda, özellikle asıl ikamet adresiniz, iş adresiniz veya ilgili ihlalin işlendiği yerin üye ülkedeki yetkili denetim kurumunda itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz hakkı başkaca idari hukuk gereğince veya mahkemeye itiraz haklarının yanı sıra bakidir.

Veri Aktarma Hakkı

İzinleriniz kapsamında veya bir sözleşme hükümlerini yerine getirmek için otomatik olarak işlediğimiz verilerin kendinize veya üçüncü kişilere, yayın kullanılan, otomatik ortamda okunabilen bir formatta aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir yetkiliye aktarılmasını talep ederseniz, bu sadece teknik olarak mümkün olduğu takdirde düzenlenir.

SSL- veya TLS-Kodlama

Bu web sayfası güvenlik nedenleriyle ve gizli içeriklerin, örn. sitenin işletmecisine gönderdiğiniz siparişlerin veya taleplerin korunması için SSL- veya TLS-kodlamaya sahiptirler. Kodlanmış bağlantıları tarayıcının adres çubuğunda http:// den https:// e geçmesinden ve yarayıcı çubuğunda kilit-sembolü çıkmasından anlarsınız.

SSL- veya TLS-kodlama etkinleştirildiğinde, bize gönderdiğiniz veriler üçüncü kişiler tarafından görülemezler.

Bilgilendirme, Erişime Kapatma, Silme ve Düzeltme

Geçerli yasal hükümler kapsamında ücretsiz olarak kaydedilmiş kişisel verileriniz, bunların kaynakları ve alıcıları ve veri işlem amaçları hakkında bilgi ve gerekirse bunların düzeltilmesini, erişime kapatılmasını veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Buna ve kişisel veriler konusuna ilişkin sorularınızı bize her zaman künyede belirtilen adresler üzerinden iletebilirsiniz.

İşlemlerin Sınırlandırılmasını Talep Etme Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için her daim künyede belirtilen iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkı aşağıda belirtilen koşullarda mevcuttur:

  • Bizde kayıtlı bulunan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için biraz zamana ihtiyacımız olur. Kontrol süresi için kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

  • Kişisel veriniz yasala aykırı işlenmişse/işleniyorsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmelerinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

  • Kişisel verilerinize ihtiyaç duymasak da, ancak yasal haklarımızı savunmak veya kullanmak için gerekliler ise kişisel verilerinizin silinmesi yerine, bunların işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

  • VGTY (DSGVO) Madde 21 (1) gereğince itiraz ettiğinizde, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir değerlendirme düzenlenmesi gerekmektedir. Kimin çıkarları ağır bastığına henüz karar verilene kadar kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırlandırdıysanız bu veriler – kaydedilmesi dışında – sadece izin verdiğiniz veya başka bir doğal veya tüzel kişinin yasal haklarının korunması veya yasal hakların uygulanması, kullanılması veya savunulması veya Avrupa Birliğinin veya bir üye ülkenin önemli kamusal menfaati için kullanılabilirler.

Reklam E-postalarına İtiraz Hakları

Künye yayınlama yükümlülüğü gereğince künyede belirtilen iletişim adreslerinin kullanımı kapsamında, talep edilmeyen reklamların ve bilgilendirme materyallerinin gönderilmesine işbu yazımız ile birlikte resmen itiraz etmiş bulunuyoruz. Web sitemizin işletmecileri bu tür talep edilmeyen örn. Spam-E-postaları gibi reklam içerikleri gönderildiğinde, yasal yollara başvuracaklarını bildirirler.

3. Veri Güvenliği Görevlisi

Yasal Zorunlu Veri Güvenliği Görevlisi

Biz şirketimiz için bir veri güvenliği görevlisi atamış bulunuyoruz.

WENZA Deutschland AG
Yetkili Bay Kent Schwirz
Beim Alten Gaswerk 5
22761 Hamburg

İletişim: www.wenza.de
E-posta: datenschutz@wenza.de

4. Web Sitemizde Veri Kaydı

Çerezler

Web siteleri kısmen çerezler kullanırlar. Çerezler bilgisayarlara zarar vermezler ve herhangi bir virüs içermezler. Çerezler tekliflerimizi daha kullanıcı dostu, daha etkin ve daha güvenli hale getirmeye yardımcı olurlar. Çerezler bilgisayarın hafızasına kaydedilen ve tarayıcınızın kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Tarafımızca en sık kullanılan çerez türü “oturum-çerezleridir”. Bunlar ziyaretten sonra otomatik olarak silinirler. Başka çerezler son kullanıcı bilgisayarında silinene kadar kayıtlı kalırlar. Bu çerezler bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamıza yardımcı olurlar.

Tarayıcınızı çerezler alındığı zaman bilgilendirme yapacak ve çerezlerin sadece bireysel olarak kabul edilmesine, çerezleri sadece belirli durumlar veya genel olarak reddetmesine veya çerezleri tarayıcı kapatılırken silmeye ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında web sitesinin işlevlerinin bazıları çalışmayabilir.

Elektronik iletişim işlemleri için veya belirli, tarafınızca talep edilen işlevlerin (örn. sepet işlevi) sunulması için gerekli olan çerezler VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince kaydedilirler. Web sitesinin işletmecisi hizmetlerini teknik olarak hatasız ve iyileştirilmiş olarak sunabilmek için çerezlerin kaydedilmesine ilişkin haklı bir isteme sahiptir. Eğer başka çerezler (örn. gezinti davranışların analizi için çerezler) kaydedildiğinde, bunlar veri gizliliği beyanı içinde ayrıca belirtileceklerdir.

Sunucu-Sistem Günlüğü-Verileri

Sayfa sağlayıcısı tarayıcınızın bize otomatik olarak aktardığı bilgileri, sunucu-sistem günlüğü-verilerine otomatik olarak alır ve kaydeder. Bunlar şu bilgilerdir:

  • Tarayıcı tipi ve tarayıcı sürümü

  • kullanılan işletim sistemi

  • Başvuran URL

  • Sunucu başvurusunun saati

  • IP-adresi

Bu veriler başka veri kaynaklarının verileri ile birleştirilmezler.

Bu verilerin kaydedilmesi VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince düzenlenir. Web sitesi işletmecisi web sitesinin teknik açıdan hatasız görüntülenmesi ve iyileştirilmesi için haklı sebepleri bulunmaktadır – bunun için sunucu-sistem günlüğü-dosyaları kaydedilmeleri zorunludur.

İletişim Formu

Bize iletişim formunu kullanarak talep gönderdiğinizde, bu iletişim formundaki veriler bize gönderdiğiniz iletişim verileri ile birlikte talep işlemleri ve olası sonrasındaki sorularınız için bizde kaydedilirler. Bu verileri izniniz olmadan kimseyle paylaşmayız.

İletişim formunda belirtilen verilerin işlemleri sadece izninize bağlı olarak düzenlenir (VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (a)). Bu izni dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bunun için bize resmi bir yazı göndermeniz gerekmiyor, izni geri çekmek için basit bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İznin geri çekilene kadar düzenlenmiş veri işlemleri bundan etkilenmezler.

İletişim formunda belirttiğiniz veriler bizden silinmelerini talep etmenize kadar, kaydedilmelerine ilişkin izninizi geri çekene kadar veya veri kaydının amacı ortadan kalkana kadar (örn. işleminizin tamamlanmasına kadar), bizde kayıtlı kalırlar. Yasal hükümler gereğince yükümlülükler – özellikle yasal saklama süreleri – bundan etkilenmez.

5. Sosyal Medya

Facebook-Eklentileri (Like & Paylaşma-Butonları)

Web sitemizde Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 ABD şirketinin sunduğu Facebook adlı sosyal medya ağının eklentileri bulunmaktadır. Sayfamızdaki Facebook-eklentilerini Facebook logosundan veya Like-butonundan (“beğeni”) tanıyabilirsiniz. Facebook-eklentileri hakkında bir özete aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=tr_TR.

Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, eklenti üzerinden tarayıcınız ile Facebook-sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı oluşturulur. Facebook böylece IP-adresiniz ile bizim sayfamızı ziyaret ettiğiniz hususunda bilgilendirilir. Facebook hesabınıza giriş yapmışken Facebook’un “Like-butonunu” kullandığınızda, sayfa içeriklerimizi kendi Facebook-profilinize linkleyebilirsiniz. Böylece Facebook bizim sayfaya yaptığınız ziyareti sizin kullanıcı hesabınız ile eşleştirebilir. Bu sayfa sunucusu olarak Facebook tarafına iletilen verilerin içeriği ve bunların Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir şekilde bilgilendirilmediğimizi belirtmek isteriz. Buna ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Facebook’un veri güvenliği beyanını okuyabilirsiniz: https://tr-tr.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook’un sayfamızı ziyaretinizi Facebook-hesabınız ile eşleştirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook-hesabınızdan çıkış yapınız.

Facebook-eklentilerinin kullanımı VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince düzenlenir. Web sitesi işletmecileri sosyal medyada kapsamlı bir görünürlüğe ulaşmak gibi haklı bir sebepleri mevcuttur.

Twitter Eklentileri

Web sitemizde Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ABD şirketinin sunduğu Twitter hizmetleri işlevleri bulunmaktadır. Twitter ve Twitter işlevi “Re-Tweet” işlevini kullanarak, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınız ile eşleştirilir ve başka kullanıcılara bildirilir. Bu esnada Twitter’e veriler de aktarılır.

Bu sayfa sunucusu olarak Twitter tarafına iletilen verilerin içeriği ve bunların Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir şekilde bilgilendirilmediğimizi belirtmek isteriz. Buna ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Facebook’un veri güvenliği beyanını okuyabilirsiniz: https://twitter.com/en/privacy.

Twitter-eklentilerinin kullanımı VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince düzenlenir. Web sitesi işletmecileri sosyal medyada kapsamlı bir görünürlüğe ulaşmak gibi haklı bir sebepleri mevcuttur.

Twitter’deki veri güvenliği ayarlarınızı Twitter hesap ayaları https://help.twitter.com/safety-and-security adresinden değiştirebilirsiniz.

Google-Eklentileri

Sayfalarımızda Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketinin Google+ hizmetinin işlevlerini kullanmaktayız.

Bilgilerin kaydedilmesi ve paylaşımı: Google+ arayüzü yardımı ile bilgileri dünya çapında yayınlayabilirsiniz. Google+ arayüzü üzerinden size ve başka kullanıcılara Google ve ortaklarından kişiselleştirilmiş içerikler gönderilir. Google hem +1 verdiğiniz içerikleri kaydeder, hem tıklarken +1 üzerinden görüntülediğiniz sayfaların bilgilerini kaydeder. +1’leriniz profil adınız ve resminiz ile birlikte Google-hizmetleri içerisine, örneğin arama sonuçlarına veya Google-profilinize veya web sitelerinin başka yerlerine ve internette ilanlar içine bilgiler olarak yerleştirilebilir.

Google+1 üzerinden etkinliklerin bilgilerini, Google-hizmetlerini sizin ve diğerleri için iyileştirmek için kaydeder. Google+ arayüzünü kullanabilmek için, tüm dünyada görünür olan, kamuya açık ve en azından profil için seçtiğiniz adı içeren bir Google-profiliniz olması gerekir. Bu ad tüm Google-hizmetlerinde kullanılır. Bazı durumlarda bu ad, Google-hesabınız üzerinden içerikler paylaşırken kullandığınız başka bir adın yerine de geçebilir. Google-profilinizin bilgileri, E-posta adresinizi bilen veya başka tanımlayıcı bilgilerinize sahip kullanıcılara gösterilebilir.

Kaydedilen bilgilerin kullanımı: Yukarıda kullanım amaçlarının yanı sıra sunduğunuz bilgiler yayınlanmış, geçerli Google-veri güvenliği hükümlerince kullanılabilir. Google kullanıcıların +1-etkinlikleri hususunda özet istatistikler yayınlayabilir veya bunları örneğin Publisher, ilan verenler veya bağlı web siteleri gibi kullanıcılar ve ortaklar ile paylaşabilir.

Google+-eklentilerinin kullanımı VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince düzenlenir. Web sitesi işletmecileri sosyal medyada kapsamlı bir görünürlüğe ulaşmak gibi haklı bir sebepleri mevcuttur.

XING Eklentileri

Web sitemiz XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Almanya şirketinin sunduğu XING ağının işlevlerini kullanmaktadır.

XING işlevini içeren sayfalarımızı her görüntülediğinizde, XING sunucusuna bağlantı sağlanır. Bu esnada bizim bilgimiz kapsamında kişisel verileriniz kaydedilmemektedir. Özellikle IP-adresleri kaydedilmemektedir ve kullanıcı davranışları değerlendirilmemektedir.

XING eklentilerinin kullanımı VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince düzenlenir. Web sitesi işletmecileri sosyal medyada kapsamlı bir görünürlüğe ulaşmak gibi haklı bir sebepleri mevcuttur.

Veri güvenliğine ve XING-paylaşma butonuna ilişkin detaylı bilgilere XING vergi güvenliği beyanından ulaşabilirsiniz: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analiz Araçları ve Reklam

Google Analytics

Bu web sitesi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketinin sunduğu Google Analytics hizmetinin reklam analizi hizmetinin işlevlerini kullanmaktadır.

Google Analytics “çerezler” kullanır. Bunlar bilgisayarınız üzerine kaydedilen metin dosyalarıdır ve bunlar sayesinde web sitesinin kullanımının analizi çıkartılabilir. Çerez tarafından üretilen web sitesi kullanım bilgileri genel olarak Google’ın ABD’deki sunucusuna gönderilir ve orada kaydedilir.

Google-Analytics çerezlerinin kaydedilmesi ve Analiz-araçlarının kullanımı VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince düzenlenir. Web sitesi işletmecileri internet tekliflerini ve reklamlarını iyileştirmek için kullanıcı davranışlarının analizinde haklı ilgisi bulunmaktadır.

IP Anonimleştirmesi 

Web sitemizde IP-anonimleştirme işlevini etkinleştirmiş bulunuyoruz. Bu sayede IP-adresleri Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa  Ticaret Bölgesi Antlaşmasının sözleşme ülkelerinde ABD’ye gönderilmeden önce kısaltılırlar. Sadece istisnai durumlarda tam IP-adresi Google’ın ABD’de bulunan sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin işletmecisinin talimatı üzerine Google bu bilgileri, web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi etkinlileri hakkında rapor düzenlemek ve web sitesi işletmecisine web sitesi kullanımına ve internet kullanımına ilişkin bağlı hizmetleri sunmak için kullanacaktır. Google Analytics kapsamında tarayıcınızdan iletilen IP-adresi Google’ın başka verileri ile birleştirilmez.

Tarayıcı Eklentileri

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı-yazılımının ilgili ayarları ile engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda web sitesinin bazı işlevlerini tam kapsamlı kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Bunun dışında çerezler tarafından üretilen ve web sitesinin kullanımına ilişkin dosyaları (IP-adresiniz dâhil) kaydedilmesini ve Google’a gönderilmesini ve bu dosyaların Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz, bunun için aşağıda belirtilen link üzerinden mevcut tarayıcı eklentisini indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Veri Kayıtlarına İtiraz Hakkı

Verilerinizin Google Analytics tarafından kaydedilmesini engelleyebilirsiniz, bunun için aşağıda belirtilen linke tıklamalısınız. Opt-Out çerezi indirilir, bu çerez sonraki web sitesi ziyaretlerinize ilişkin verilerin kaydedilmesini engeller:

Google Analytics’de kullanıcı verilerinin işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Google’nın veri güvenliği beyanını okuyunuz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr.

Sipariş İşlemleri

Google ile sipariş işlemlerinin düzenlenmesi için bir sözleşme yaptık ve Google Analytics’in kullanımında Alman veri güvenliği kurumlarının katı ve kapsamlı hükümlerini harfiyen uygulamaktayız.

Google Analytics Tekrar Pazarlama

Web sitemiz Google Analytics Tekrar Pazarlama işlevlerinin Google AdWords ve Google ve Google DoubleClick cihazlar arası işlevleri ile bağlantılı olarak kullanmaktadır. Tedarikçi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketidir. Bu işlev Google Analytics Tekrar Pazarlama ile üretilmiş reklam-hedef gruplarını Google AdWords ve Google Double Click cihazlar ötesi çalışan işlevleri ile bağlamayı mümkün kılar. Bu şekilde eski kullanım- ve gezinti davranışlarınıza bağlı olarak bir nihai cihaz (örn. cep telefonu) üzerinde uyumlandırılmış, ilgi alanlarına yönelik, kişiselleştirilmiş reklam mesajları, size ait başka nihai cihazlar (örn. tablet bilgisayar veya bilgisayar) üzerinde görüntülenebilir olmasını sağlanır.

İlgili izinleri verirseniz, Google bu amaçla internet- ve uygulama-tarayıcı geçmişini Google hesabınıza bağlar. Bu şekilde Google hesabınıza giriş yaptığınız her nihai cihazda, aynı kişiselleştirilmiş reklam mesajları tetiklenebilir.

Bu işlevi desteklemesi için Google Analytics, geçici olarak bizim Google-Analytics-verilerimiz ile bağdaştırılan Google-yetkisi almış kullanıcı ID’lerini, cihazlar ötesi çalışan reklam ilanları için hedef grupları tanımlamak ve oluşturmak için kaydeder. Cihazlar ötesi çalışan tekrar pazarlama/hedef belirleme işlevine kalıcı olarak itiraz edebilirsiniz, bunun için kişiselleştirilmiş reklamları Google hesabınızda devre dışı bırakabilirsiniz; buna ilişkin aşağıda belirtilen linki takip ediniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google hesabınızda kaydedilen verilerin toplanması sadece Google’a verdiğiniz ve geri alabileceğiniz (VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (a)) izinler nezdinde düzenlenir. Google hesabınızda toplanmayan veri kayıt işlemlerinde (örn. Google hesabınız olmadığı için veya toplanmasına itiraz ettiğiniz için) veri kayıtları VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) nezdinde düzenlenir. Haklı ilgi web sitesi işletmecisinin web sitesi ziyaretçilerinin anonimleştirilmiş analizlerinin reklam amaçları için düzenlenmesinde ilgisi olduğuna dayanır. Daha fazla bilgi ve veri güvenliği hükümleri için Google veri güvenliği beyanına bakınız: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=tr.

Google AdWords ve Google Dönüştürme-İzlemesi

Web sitesi Google AdWords kullanmaktadır. Google AdWords Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketinin (“Google”) sunduğu çevrimiçi-reklam programıdır.

Google AdWords kapsamında dönüştürme-izlemesini kullanırız. Google tarafından yayınlanan bir reklama tıkladığınızda dönüştürme-izlemesi için bir çerez kaydedilir. Çerezler internet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarına kaydettiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliklerini kaybederler ve sadece kullanıcının kişisel tanımlamasına hizmet ederler. Kullanıcı bu web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve çerez henüz geçerliliğini koruyorsa, Google ve biz kullanıcının bu ilanı tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini tespit ederiz.

Her Google AdWords-müşterisi başka bir çereze sahiptir. Çerezler AdWords-müşterilerinin web siteleri üzerinden izlenemezler. Dönüştürme-izlemesi ile toplanan bilgiler, dönüştürme-izlemesine katılmaya karar veren AdWords-müşterileri için dönüştürme-istatistikleri düzenlemek için kullanılırlar. Müşteriler ilana tıklayan ve dönüştürme-izlemesi-bilgi imi taşıyan sayfalara yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını öğrenirler. Ancak kullanıcıların kişisel tanımlamasına izin veren bilgiler paylaşılmaz.

İzlemeye katılmak istemediğinizde, bu kullanma itiraz edebilirsiniz, bunun için Google dönüştürme-izlemesinin çerezini kolayca internet tarayıcınızın kullanıcı ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz. Bu durumda dönüştürme-izlemesi istatistiklerine dâhil edilmezsiniz.

“Dönüştürme-çerezlerinin” kaydedilmesi ve izleme-aracının kullanımı VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) nezdinde düzenlenir. Web sitesi işletmecisi kendi reklam tekliflerini ve reklamlarını iyileştirebilmek için kullanıcı davranışlarının analizine gerek duymaktadır.

Google AdWords ve Google dönüştürme-izlemesine dair daha fazla bilgi edinmek için Google veri güvenliği beyanını okuyunuz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Tarayıcınızı çerez yerleştirmelerinde sizi bilgilendirmesi üzerine ayarlayabilirsiniz, böylece çerezlerin yerleştirilmesine bireysel durumda izin verebilirsiniz, çerezlerin belirli durumlar için kabul edilmesini veya genel olarak kabul edilmemesini ve çerezlerin otomatik olarak tarayıcının kapatıldığında silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında web sitesinin işlevleri sınırlandırılmış olabilirler.

7. Eklentiler ve Araçlar

İleri Veri Güvenliğine Sahip YouTube

Web sitemiz YouTube web sitesinin eklentilerini kullanır. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD şirketi sayfa işletmecisidir.

YouTube’yi ileri veri güvenliği modunda kullanmaktayız. Bu mod YouTube göre, YouTube’nin bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında, bunlar videoyu izlemeden önce, kaydetmemesini sağlamaktadır. Verilerin YouTube-ortakları ile paylaşılması ileri veri güvenliği modu tarafından engellenmesi tamamıyla sağlanamaz. Böylece YouTube – bir video izlemenizden bağımsız olarak – Google DoubleClick-ağı ile bir bağlantı oluşturur.

Bizim web sitemiz üzerinden bir YouTube videosu başlattığınızda, YouTube’nin sunucularına bir bağlantı oluşturulur. Bu esnada YouTube sunucusuna, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz bildirilir. YouTube hesabınızla giriş yaptığınızda, YouTube’ye gezinti davranışlarınızı doğrudan kişisel profilinize atanmasını mümkün kılarsınız.

Bunu YouTube-hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

Bunun dışında YouTube videoyu başlattıktan sonra nihai cihazınız üzerine farklı çerezler kaydedebilir. Bu çerezler sayesinde YouTube web sitemizin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler diğerleri arasında, video istatistikleri oluşturmak, kullanıcı dostluğunu iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini engellemek için kullanılırlar. Çerezler bunlar tarafınızca silinene kadar nihai cihazınız üzerinde kalırlar. 

Bazı durumlarda bir YouTube videosunu başlattıktan sonra başka veri işlemleri tetiklenebilir, bunlara herhangi bir etkimiz yoktur. YouTube çevrimiçi-tekliflerimizin uygun görüntülenmesi amacı ile kullanılır. Bu VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince haklı bir menfaattir.

YouTube’da veri güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için YouTube veri güvenliği beyanını okuyunuz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Vimeo

Web sitemiz video portali Vimeo eklentileri kullanmaktadır. Sunucu Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD şirketidir.

Vimeo eklentileri ile donatılmış sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, Vimeo sunucuları ile bağlantı kurulur. Bu esnada Vimeo sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilir. Ayrıca Vimeo’ya IP-adresinize sahip olur. Bu Vimeo’ya giriş yapmadığınız veya Vimeo hesabınız olmadığı durumlar için de geçerlidir. Vimeo tarafından toplanan bilgiler ABD’de bulunan Vimeo sunucusuna iletilir.

Vimeo hesabınız ile giriş yaptıysanız, Vimeo’ya gezinti davranışlarınızı kişisel profiliniz ile bağdaştırılmasına izin verirsiniz. Bunu Vimeo hesabınızdan çıkış sağlayarak engelleyebilirsiniz.

Vimeo çevrimiçi-tekliflerimizin uygun görüntülenmesi amacı ile kullanılır. Bu VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince haklı bir menfaattir.

Kullanıcı verileri işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Vimeo veri güvenliği beyanını okuyunuz: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Bu sayfa yazı karakterlerinin düzenli görüntülenmesi için Web Fonts kullanmaktadır, bu hizmet Google tarafından sunulmaktadır. Bir sayfa görüntülendiğinde tarayıcınız gerekli Web Fontlarını tarayıcı önbelleğine indirir, böylece metinler ve yazı karakterleri doğru görüntülenir.

Bu amaçla kullandığınız tarayıcı Google’ın sunucularına bağlantı kurmak zorundadır. Böylece Google IP-adresiniz üzerinden bizim web sitemizi görüntülediğiniz hususunda bilgi edinir. Google Web Fontlarının kullanımı çevrimiçi tekliflerimizin düzenli ve uygun görüntülenmesi için düzenlenir. Bu VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince haklı bir menfaattir.

Tarayıcınız Web Fontlarını desteklemiyorsa, bilgisayarınız standart yazı karakterleri kullanır.

Google Web Fonts hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://developers.google.com/fonts/faq ve Google’ın veri güvenliği beyanını ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

Google Maps

Bu sayfa API üzerinden Google Maps harita hizmetlerini kullanmaktadır. Sunucu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD şirketidir.

Google Maps işlevlerini kullanmak için IP-adresinizin kaydedilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler genel olarak Google’ın ABD’deki sunucularına iletilir ve orada kaydedilir. Bu sayfanın sunucusu bu veri aktarımı hususunda herhangi bir etkiye sahip değildir.

Google Maps kullanımı çevrimiçi-tekliflerimizin uygun görüntülenmesi ve web sitemizde belirtilen yerlerin kolayca bulunması için gereklidir. Bu VGTY (DSGVO) Madde 6 (1) (f) gereğince haklı bir menfaattir.

Kullanıcı verilerinin işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google veri güvenliği beyanını okuyunuz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.