Spinal Kanal Stenozu Nedir?

Omurganın içinden omurga kanalı geçer – buna spinal kanal da denir. Omurga kanalı vücutta çok özel bir yere sahiptir ve çok önemlidir: Omurga kanalı omuriliğini ve buradan dağılan sinir köklerini korur. Omur gövdelerinden, omurlararası disklerinden ve tendonlardan oluşan yapı, yumuşak omuriliğini ve buradan kollara ve bacaklara uzanan sinirleri kaplar.  Spinal kanal büyüklüğü yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Bir fikir sunmak için: Boyun omurgasında 25mm ve bel omurgasında 30mm çaplar normaldir.

Omurga kanalı daraldığında (stenoz) spinal kanal stenonuzdan bahsedilir. Spinal kanal stenozunda omurga kalanı kireçlenme veya kemik yapıları ve/veya tendonların kalınlaşması ile daralır.

Çoğu zaman sinir çıkış deliğinin daralması (nöroforamen stenozu) spinal kanal stenozu ile birlikte görülür. “Vitrin Hastalığı” terimi hastaların oksijen kesikliği nedeniyle kısa fiziksel aktiviteden sonra ağrılar oluşmasından dolayı türemiştir. Bu ağrılar nedeniyle hastalar yapıkları işlere kısa süreliğine ara vermek zorunda kalırlar. Ancak hastalar örn. alışveriş yaparken diğer insanların ağrılarını fark etmemeleri için ağrılar dinene kadar vitrinlerin önünde mola verirler. Spinal kanal stenozu omuriliğe, sinirlere ve damar yollarına baskı uyguladığı için sadece sırt ağrılarına değil, ayrıca kalıcı sinir hasarlarına da yol açabilir.

Kadınlarda Erkelerden Daha Sık Görülür

Almanya’da tüm toplumun yüzde 80’ini ara sıra sırt ağrısı çeker, yüzde 40’ı ise sürekli ağrılara maruz kalır. 60 yaştan itibaren toplumun yaklaşık yüzde 20’sinde radyolojik olarak spinal stenoz belirtileri gözlemlenir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür (oran 3:1). Omurga kanalı daralması hastalarının yaklaşık 60.000’ini her yıl hastanede yatılı tedavi görür. Doğuştan var olan ve sonradan gelişen spinal kanal stenozu arasında fark gözetilir. Doğuştan var olan stenoz çok nadir görülen bir daralma şeklidir.

Spinal Kanal Stenozunun Nedenleri

Spinal kanal stenozu nasıl oluşur? Yaşlanmayla birlikte nerdeyse her insanda yavaşça gelişen bir spinal kanal daralması oluşur. Çoğunlukla omurga kanalı bel omurgası hizasında daralır (lombar spinal kanal stenozu), bundan daha nadir boyun omurgası bölgesinde görülür (servikal spinal kanal stenozu). Yaşlanmayla birlikte omurlararası disk dokusu gittikçe daha az sıvıya sahip olur. Bu nedenle omurlararası diskler düzleşir, daha hızlı yırtılır ve toplamda daha az kararlılığa sahip olurlar. Bu değişiklikler reaktif kemik çıkıntılarının oluşmasına ve bazı tendonların spinal kanal içerisine doğru kalınlaşması neden olur. Bu şekilde yavaşça ilerleyen omurga kanalı daralması meydana gelir.

Normal spinal canal

Spinal canal stenosis

Spinal Kanal Stenozunun Sıkça Görülen Belirtileri

Spinal kanal stenozunda normalinde bacak ağrıları (ağırlık hissi ve kramplar ile birlikte) ön planda olurlar. Bazı hastalarda sırt ağrıları görülür. Sıklıkla belirtilen yürürken ve/veya ayakta dururken ağırlar oluşur. Öne doğru eğildiğinde veya oturulduğunda ağırlar hafifler veya tamamen yok olurlar, çünkü omurga kanalı bu duruşta genişler ve kısa süreliğine omurilikte bulunan sinirlere olan baskıyı alınır. Lombar spinal kanal stenozu olan hastalar genel olarak uyuşmalardan, karıncalanmalardan, güçsüzlükten ve bacaklarda ağırlık hissinden şikâyetçi olurlar. Ayrıca yorgunluk, hareket sınırlamaları, uyku bozuklukları, idrar tutma bozuklukları ve ereksiyon (sertleşme) bozuklukları oluşabilir. Boyun omurgasında spinal kanal daralmasında kol ağrıları ve duyu yanılsamaları meydana gelir. İlerleyen safhalarda kollarda güç kayıpları, yürümede dengesizlikler ve servikal miyelopatide olduğu gibi başkaca şikâyetler görülebilir. Spinal stenozu şikâyetleri güncel yaşamı olumsuz etkiler ve hastaların yaşam kalitesini gittikçe daha fazla kısıtlar.

Spinal Kanal Stenozu Tanısı

Tedaviden önce detaylı bir anamnez alınmalıdır (kapsamlı hasta-hekim görüşmesi) ve uzman hekimler tarafından detaylı fiziksel ve nörolojik muayene ve radyolojik ek muayeneler düzenlenmelidir. Tanı işleminde görsel tarama için manyetik rezonans tomografisi (MR) kullanılır. MR sinirlerin, omurlararası disklerin, damar yollarının ve diğer yapıların katman görüntülerini çok detaylı sunar. Sıklıkla omurlararası disklerde hafif dereceli, ancak eni büyük olan bir çıkıntı görülür. Kemiklerdeki değişiklikler bilgisayarlı tomografide de çok iyi gözlemlenebilir. Ancak radyasyona maruz kalındığı için bu muayene yöntemi yerine gittikçe daha sık manyetik rezonans tomografisi – MR – düzenlenir. Bel omurgasında eğik ve uzunlamasına işlev-röntgen filmleri çekilir, böylece aynı zamanda bir omurga instabilitesi, yani spondilolistezi (omur kayması) olup olmadığı tespit edilir. 15 milimetrenin altında spinal kanal çapında göreli spinal kanal stenozundan ve 10 milimetre alında – mutlak stenozdan bahsederiz.

Spinal Kanal Stenozunun Erken Tanısı

Spinal kanal stenozundan korkan herkese iyi haberlerimiz var: spinal kanal stenozu yavaş ilerleyen bir süreçtir ve birçok vakada özel antrenmanlarla durdurulabilir. Hekimlerin ve fizyoterapistlerin genel olarak verdikleri öneriler arasında şunlar da yer alır: Bisiklete binin, bu sinirlerinize yer açar. Spinal kanalın mikro cerrahisi ile genişletilmesi yer açar ve sinir yapıları iyileşir veya kendisini yenileyebilir. Ardından sırt kaslarını güçlendirebilir ve stabilize edebilirsiniz. Güçlü kaslarınız yeni stenozların oluşmasını önlerler.

Avicenna Klinik Size Yardım Etmekten Mutluluk Duyar

2000 yılından bu yana Avicenna Kliniği Berlin merkezde bulunmaktadır. Hekimlerimizin her biri kendi branşında (nöroloji cerrahisi, omurga cerrahisi, anestezi, ortopedi) en az 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahiptirler.

Şiddetli sırt ağrıları çekiyorsanız, omurga fıtığınız varsa veya bundan şüpheleniyorsanız ve kliniğimize başvurmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanınız:

Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-posta: info@avicenna-klinik.de

Bize her daim telefon ile ulaşabilir, bir e-posta yazabilir veya geri aramamız için iletişim formunu doldurabilirsiniz. Her hastaya, omurga uzmanı (nöroloji cerrahı) olan bir klinik hekimimizden randevu verilir. MR-görüntüleri (yanınızda getirebilirsiniz veya kliniğimizde çekilir) ve detaylı bir muayene nezdinde, hekim sizinle tüm tedavi ve ameliyat olanaklarını konuşur. İsterseniz hekimlerimize sadece (ikinci) görüş almak için de danışabilirsiniz.

Eğer Berlin’de yani bizde tedavi ve/veya ameliyat olmaya karar verirseniz, bizde kaldığınız süreyi sizin için mümkün olduğunca konforlu kılmak isteriz. Kliniğimizde insan olarak odak noktamızda durursunuz. Burada sizlere – ameliyathanemizden hasta odalarına kadar her alanda en modern donanımı sunarız.

Kliniğimiz en yeni, itinalı, minimal-invaziv tedavi yöntemlerine ağırlık vermiştir. Sizinle beraber size en uygun tedavi şeklini bulmaya çalışırız. Asıl tedavi kapsamlı bir hasta-hekim görüşmesinden, detaylı muayeneden ve kesin Tanı konduktan sonra başlar. Her hasta böylece kendisine bireysel olarak en uygun şekilde uyumlandırılmış tedavi yöntemi ile tedavi edilir.

Tıbbi hizmetlerin yanı sıra bizim için insani yakınlık da çok büyük önem arz eder. Yatılı tedaviniz süresince bakım personelimiz 7/24 emrinizdedir. Ayrıca çalışanlarımız İngilizce, Arapça, Bulgarca, Rusça, Lehçe, Türkçe ve Fransızca gibi birçok dile hâkimdir. Güvenliğinizi sağlar ve isteklerinizi, örf adetlerinizi ve dini inançlarınızı saygıyla karşılarız.

Ekibimiz en yetkin uzmanlardan oluşur. Hepsi birlikte sizi en kısa sürede iyileştirmek için çalışırlar.