Denervasyon

Denervasyon Nedir?

Tıbbi literatürde 200 yılı aşkın bir süredir sıcağın ve soğuğun uyarılmış sinirlere olan etkisi bilinmektedir. Denervasyon ağrının iletimini tamamen veya kısmen kesme işlemidir. Modern minimal-invaziv işlem sadece ısı (yaklaşık 80 santigrat derecede termal-denervasyon) ile değil, ayrıca soğuk (yaklaşık eksi 60 santigrat derecede kriyo-denervasyon) ile de uygulanabilir. Bu yöntem ağrıları hafifletir, ancak altında yatan sebebi (örn. omur eklem artrozu veya omurga deformasyonu) ortadan kaldırmaz.

Sırt ağrıları çoğunlukla omur eklemlerinde mevcut olan artroz tarafından tetiklenir. Omur eklem artrozu eklem ve eklem etrafındaki eklem kapsülü içindeki kıkırdak dokunun yıpranması ve tahrip olması ile oluşur. Bu sayede en küçük sinirlere baskı uygulayan kireçlenmeler meydana gelir. Sinir dalları üzerinden ağrı – omurilik içindeki büyük sinirlere ve oradan da beyine iletilir. Bu ağrı zincirini kesmek için denervasyon (ayrıca nörotomi, nöroliz veya yakma olarak da anılır) ile en küçük sinir lifleri bile yakılabilir, yani devre dışı bırakılabilir. Minimal-invaziv denervasyon çok etkin bir tedavi şeklidir. Hasta için risk taşımaz ve çok yorucu değildir. Bu işlem esnasında kaslar, kemikler veya ligamentler hasar görmez. Eklemlerin işlevleri ve hareket kabiliyetleri tamamıyla korunur. Omurga kanalının dışında çalışıldığı için ameliyat riski oldukça düşüktür.

Doktor Denervasyonu Ne Zaman Önerir?

Denervasyonu – yani uyarılmış sinirlerin soğuk veya sıcak uygulaması ile devre dışı bırakılmasını özellikle konservatif tıp terapileri sırt ağrılarını hafifletemediği durumlarda öneririz. Tedavi aşağıda belirtilen şartlarda önerilir:

  • Bel, göğüs veya boyun-omurgasında meydana gelmiş omurga eklem artrozu (faset artrozu) nedeniyle oluşan sırt ağrılarında
  • Omurlararası disk ameliyatlarından sonra sırt ağrıları (post-nükleotomi-sendromu), omurgadaki eklem şekil bozuklukları, küçük omur eklemlerinin aşırı yük altında kalması, psödo-radiküler şikâyetler (yerel, hafif yansıyan ağrılar diğer göstergeler olabilirler,
  • Morbus Bechterew nedeniyle oluşan ağrılar,
  • Ayrıca kliniğimizde genel sağlık durumları ameliyata elverişli olmayan hastalara da bu işlemi öneririz.

Kesin bir omurga fıtığı, aşırı spinal kanal stenozu, kist veya kırık gibi kesin başka bir neden mevcutsa, altta yatan sebep tedavi edilir.

Ameliyat Süreci - Bilgisayarlı Tomografi Destekli Röntgen Kontrolü Altında Denervasyon

Genel anestezi öncesinde vücut bölgelerinizi antiseptik bir solüsyon ile dezenfekte ederiz. Ameliyat masasına yüzükoyun yatırılırken, röntgen- veya BT-destekli kontrol altında dikkatlice iki milimetre inceliğinde bir kanülü ilgili sinire yaklaştırırız. Doğru sinir liflerine ulaştığımızı anlamak için hafif uyarı akımları ile ilgili sinir lifleri uyarılır (sinir uyarımı). Olumlu sonuçlarda lazer cam liflerini kanüle yerleştirir ve yaklaşık 80 santigrat derece ısı yaratırız. Bu sayede sinir lifleri yakılır veya devre dışı bırakılır. Böylece ağrıları iletemezler artık. İşlem toplamda yaklaşık 1 saat sürer.

Denervasyon soğuk ile de uygulanabilir (kriyo-denervasyon). Genel olarak işlem hastanede yatarak uygulanır, hastanede yaklaşık 1 hafta kalınır. İşlem öncesinde bir test-infiltrasyonu uygulanabilir, ancak bunlar sadece nispeten kesin sonuç verirler.

Denervasyondan Hemen Sonra

İşlemden sonra yaklaşık 1-2 saat uyanma odasında kalırsınız. Burada size eğitimli personelimiz refakat eder. Kalp ve akciğer fonksiyonlarınız izlenir. Ardından kata çıkartılırsınız, burada tüm gün yatakta yatmanız gerekir. Ardından size fizyoterapi ve ağrı tedavisi uygulanır.

Ameliyattan Sonraki Günler

Ameliyattan sonraki günlerde yavaş yavaş özel bir programa göre mobilize edilirsiniz. Ağrı tedavisi ve fizyoterapi uygulanır. Hastalar öne doğru eğilmemeli ve dönmemelidirler. Ameliyatın aynı gününde hafiflemeyi hissedeceksiniz bile. Ameliyata dayalı oluşan ağrılar ağrı tedavisi ve soğuk kompreslerle tedavi edilir. Ameliyattan bir hafta veya en geç iki hafta sonra ağrılarınızın önemli ölçüde azaldığını görünce, çok rahatlayacaksınız. Bu da sizi daha hareketli kılar ve kan dolaşımınızı iyileştirir. Bu evrede hedef odaklı fizyoterapiye başlamalısınız, böylece ilgili faset eklemleri güçlendirilir.

(Ve bunu hafızanızın bir köşesine yazın: Eğer işlemden sonra benzer ağrılar yine ortaya çıkarsa, ameliyat sorunsuz şekilde tekrarlanabilir). Ameliyattan sonraki on dört gün boyunca ağır yükler kaldırmayacağınızı ve taşımayacağınızı biliyorsunuz zaten. İşlemden 2-3 hafta sonra arabanızı kullanmaya başlayabilir ve 3-4 hafta sonra spora devam edebilirsiniz. Tıbbi açıdan yaklaşık bir ay iş göremez sayılırsınız.

Denervasyonun Sunduğu Avantajlar

Denervasyonun etkisi süresi sınırlıdır. Genel olarak ağrı hafifletici etkisi yaklaşık 2 yıl sürer ve bu süre içinde başka ilaçların alınmasını gereksiz kılar. Başarı olasılığı yüzde 75 ile 80 arasındadır. Hastalar bu oldukça hafifleyen ağrılarla fizyoterapilerini ve hareket terapilerini uygulayabilirler. Küçük sinirler birkaç yıl sonra kendilerini yenilerken, o zamana kadar kas aparatı omurların yükünü almayı başarır, böylece denervasyonun tekrarlanması gerekmez. Ameliyat minimal-invazivtir: Kemikler, lifler veya kaslar tahrip edilmez (hasar görmez, yok edilmez). Komplikasyon çok nadir görülür.

Dr. med. Munther Sabarini

Yazan
Dr. med. Munther Sabarini
Nöroloji Cerrahisi Uzman Hekimi

Avicenna Klinik Size Yardım Etmekten Mutluluk Duyar

2001 yılından bu yana Avicenna Kliniği Berlin merkezde bulunmaktadır. Hekimlerimizin her biri kendi branşında (nöroloji cerrahisi, omurga cerrahisi, anestezi, ortopedi) en az 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahiptirler.

Şiddetli sırt ağrıları çekiyorsanız, omurga fıtığınız varsa veya bundan şüpheleniyorsanız ve kliniğimize başvurmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanınız:

Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-posta: info@avicenna-klinik.de