MR-Anjiyografi

Emar-Anjiyografisi ile damaların görüntülenmesi sağlanır. Genel olarak bunun için muayene edilecek arterlere kontrast maddesi verilir, böylece damarların görünürlüğü arttırılır. Görüntüleme röntgende, MR’da veya BT’de olduğu ile aynı şekilde gerçekleşir.

Beyin bölgesinde bu tanı işlemi örneğin anevrizma, anjiyom ve tümör ameliyatlarında kullanılır. Çünkü anjiyografi komşu beyin damarlarının konumunu ve ayrıca çoğu zaman beyin zarı arterleri üzerinden sağlanan tümörün kan akışını da görüntüler.

Böylece anjiyografi mikro cerrahi ameliyatlarda, örneğin kranyiotomide hassas ve kesin işlemlerin uygulanmasını sağlar ve sağlıklı damarların zarar görme riskini azaltır.