Yorumlar

2001 yılından bu yana kliniğimizde ayakta ve yatılı olarak yaklaşık 20.000 hastayı tedavi ettik. Bu hastalar omurga-tanıları nedeniyle bir veya birden fazla tedavi gördüler. Hastalarımız arasında %98 (%92 çok memnun ve %4 memnun) memnuniyete ulaştık, tüm Alman hastanelerindeki (yaklaşık 3.000 hastane) ortalama memnuniyet oranı sadece %71 (%60 çok memnun ve %11 memnun) oranında kalmıştır.