Omurgada Meninjiyom

Spinal Meninjiyom Nedir?

Meninjiyomlar benign (iyi huylu) beyin omurilik zararı (tıbbi: meninksler) tümörleridir. Beyin omurilik zarı omuriliğimiz ve beyin etrafında koruyucu bir zardır. Spinal meninjiyom (sinonim: Meninjiyom, Meninjiyoma) genel olarak spinal kanal içerisinde bulunan iyi huylu bir tümördür. Bu tümör araknoid tabakanın (bir beyin zarı) hücrelerinin dejenerasyonu ile oluşur. Kötü huylu dejenerasyonlar çok nadir görülür. Meninjiyomun kendisi aslında hayati tehlike arz eden bir hastalık değildir, ancak yine de hafife alınmamalıdır. İyi huylu tümör yavaş büyür. Yavaş büyümesi nedeniyle uzun süre fark edilmeyebilir ve böylece ağır engellere ve hayati risk taşıyan durumlara neden olabilir. Büyüme sürecinde omuriliği ve sinir köklerini baskılayabilir ve bu şekilde işlevlerini azaltabilir. Bu tümör tüm omur kanalı, omurilik kanalı da denir, içerisine yayılabilir.

Meninjiyom sınıflandırmaları:

  • Yavaş büyüyen (iyi huylu) meninjiyom (DSÖ-Derece I)
  • Residiv (yeniden büyümeye) eğilimli atipik meninjiyom (DSÖ-Derece II)
  • Hızlı büyüyen anaplastik meninjiyom (DSÖ-Derece III)

Almanya’da Kaç Kişi Meninjiyom Hastasıdır?

Almanya’da yılda yaklaşık 50.000 kişide meninjiyom izlenir. Büyük olasılıkla çok daha fazla meninjiyom gelişiyordur, ancak hiç tespit edilmedikleri için istatistikçiler veya bilim insanları tarafından sayılamamışlardır. Ortalamada kadınlarda erkeklerden daha sık görülürler (3:2). Çoğunlukla yetişkinlerde, 45 yaş civarında görülür, yüzde 2 ile çocuklar ve gençlerde çok nadir görülür. 50.000 meninjiyomun çoğunluğu beyinde büyür. Tahminlere göre yüzde onu (yani 5.000 tanesi) omurilik kanalında gelişir. Omurgadaki meninjiyomlar kadınlarda ve erkeklerde neredeyse eşit oranı gözlemlenir.

Meninjiyom Nedenleri

Meninjiyomlar beyin maddesinden oluşmazlar, onlar beyin zarının hücrelerinden gelişirler. Meninjiyomlar hücre proliferasyonlarıdır ve beyin zarın hücrelerinin kontrolsüz adet ve ebat büyümeleridir.

Bu Semptomlara Dikkat Edin

Şikâyetler tümörün bulunduğu konuma bağlı gelişirler. Bir meninjiyomun semptom göstermesi yıllar alabilir. Buna tümörün çok yavaş büyümesi neden olur. Ancak en geç komşu yapılar, örneğin sinirler veya önemli beyin bölgeleri sıkıştırıldığında, ilk semptomlar ortaya çıkar. Çoğu zaman hastalar tümör bölgesinde yerel ağrılardan şikâyetçi olurlar. Boyun omurgasında bulunan meninjiyomlarda ağrılar kollara yansıyabilir, göğüs omurgasıdaki tümörlerde ağrılar göğüs kafesinde ortaya çıkar, meninjiyom bel omurgasında bulunduğu ise ağrılar bacaklara (siyatik ağırları gibi) yansırlar. İlerleyen kompresyon ile birlikte uyuşmalar, yürüme bozuklukları, idrar tutma bozuklukları oluşabilir – en kötü durumda nörolojik kayıpların yanı sıra felç de görülebilir.

Meninjiyom Tanı

Kesin Tanı konulması için gerçek bir uzman hekime danışılmalıdır (nörolojik cerrah, nörolog ve/veya ortopedist). Hekim görüntüleme teknikleri kullanmadan önce sizinle anamnez görüşmesi düzenler. Hekim sizden hangi şikâyetleriniz olduğunu, ne zaman ve nerede ortaya çıktılarını bilmek ister. Hekim kesinlikle altında yatan hastalıkların mevcut olup olmadığını da sorar. Ardından hekim ya bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans tomografisi (MR) ister, böylece spinal kanalda meninjiyom mevcut olup olmadığını tespit edebilir. Modern görüntüleme teknikleri sayesinde tümörün bağlayıcı sınıflandırılması mümkündür. Hastaya iğne ile verilen bir kontrast madde tümörün adeta ışıldamasına neden olur. Böylece net görünür kılınır – ve kendisini gizleyemez… Meninjiyomun büyüklüğüne ve konumuna göre ya sadece izlenir veya (nörolojik bozukluklarda) alınır.

Biz Avicenna Klinikte Meninjiyomları Böyle Tedavi Ederiz

Tedavi yöntemi meninjiyomun büyüklüğüne ve konumuna göre ve hastanın şikâyetlerine göre seçilir. Eğer ameliyat kararı verilirse bu işlem mikro cerrahi ile uygulanır – bu müdahalede genel olarak spinal meninjiyom tamamen alınır. Tümör alındıktan sonra hemen semptomlar da kaybolur. İstisnai durumlarda (tümör tamamen alınamadıysa), ameliyattan sonra ışın tedavisi de uygulanabilir. Ameliyattan sonra hassasiyet bozuklukları oluşursa, normalinde bunlar bir yıl içerisinde kendiliğinden kaybolurlar. Aslında iyi huylu meninjiyom dejenere olmaya meyilli olduğu durumda – yani hücreler kötü huylu (malign) olmaya başladığında kemoterapi uygulanır. Ancak risk tüm vakaların sadece %1,7sinde mevcuttur.

İyileşme Olanakları - Kontrol Muayeneleri Önerilir

İyi huylu meninjiyomlarda tam kapsamlı ameliyat tam iyileşme sağlar. Bu tümör metastaz oluşturmaz. Ancak altı ile on iki ayda bir kontrol muayeneleri (MR, BT) önerilir. Bu sayede eğer residiv (yineleme) oluşursa erken tespit edilir ve sorunsuz tedavi edilebilir (çoğu zaman bir kez daha ameliyat edilir).

Dr. med. Munther Sabarini

Yazan
Dr. med. Munther Sabarini
Nöroloji Cerrahisi Uzman Hekimi

Avicenna Klinik Size Yardım Etmekten Mutluluk Duyar

2001 yılından bu yana Avicenna Kliniği Berlin merkezde bulunmaktadır. Hekimlerimizin her biri kendi branşında (nöroloji cerrahisi, omurga cerrahisi, anestezi, ortopedi) en az 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahiptirler.

Şiddetli sırt ağrıları çekiyorsanız, omurga fıtığınız varsa veya bundan şüpheleniyorsanız ve kliniğimize başvurmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanınız:

Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-posta: info@avicenna-klinik.de