Epidural omurilik uyarımı – ağırlar kronikleştiğinde

Ağrı Pili – Epidural Omurilik Uyarımı Nedir?

Modern tedavi yöntemlerinden sonra da kalan kronik sırt ağrılarında, ağrı pili sürekli iyileşme sağlayabilir. Çalışma prensibi: Omurilik uyarımında hafif iletkiler ağrının beyine iletimini keserler. Bu minimal invaziv ameliyat yöntemi ağrı terapisinde yerleşik bir uygulamalıdır – bu yöntem 30 yılı aşkın bir süredir bilinmektedir. Almanya’da yılda yaklaşık 1.500 hasta bu yöntemle tedavi edilir.

Bu yöntemin bir adı var: “Epidural omurilik uyarımı” (İngilizce: spinal cord stimulation = SCS). Nörolojik uyarımının en sık kullanılan şeklidir. Bu işlem bir veya birden fazla elektrotun epidural bölgeye verilmesini ve elektrot kontakları üzerinden elektrik aktarımını içerir. Elektrotlar karın derisinin altında bulunan nörostimülatöre veya nöromodülatöre bağlıdır. Elektrot ile nörostimülatör arasında bağlantı omuriliğin arka bölümlerinin uyarılmasını sağlar ve hasta ameliyattan önce ağrıyan noktada hoş bir “kıpırdama” hisseder. Elektriksel vurular ağrının hissedilmesini önleyen veya hafifleten bu tedavide sinirlere zarar verilmez. Ayrıca hasta bir el hareketliyle cihazı açıp-kapatabilir ve elektriksel vuruların şiddetini ihtiyaç duyulan uyarıma göre ayarlayabilirler. Uzun süren ağrıları bir kez çekmiş olan herkes, ağrıların sıklıkla depresyona neden olduğunu bilir – bazı insanlar mesleklerine odaklanarak çalışamazlar bile. SCS yöntemi artık ağrıların sürdürebilir hafifletilmesini mümkün kılar ve hastalara yeni yaşam kalitesi sunar.

Omurilik Uyarımı Ne Zaman Önerilir?

Omurilik uyarımını tıbben önermek için birçok gösterge vardır – tercihen konservatif tıp tedavileri netice vermediğinde uygulanır. Bu demek oluyor ki çoğu zaman kronik ağrılarda kullanılır. Örneğin bir omurga fıtığı ameliyatından sonra skarlaşmış değişiklerin (post-nükleotomi-sendromu) neden olduğu yansıyan ağrılarda.

Bu yöntem ayrıca bölgesel ağrı sendromu I ve II (CRPS/Morbus Sudeck), periferik tıkayıcı hastalıkta (pAVK, bacaklarda kan dolaşımı bozukluğu nedeniyle oluşan sinir ağrıları) ve çok ağrılı diyabetik polinevropati ve fantom ağrılarında çok etkindir. Kalp kan dolaşımı bozuklukları (Angina Pectoris) nedeniyle göğüs ve kol bölgesindeki kalp ağrıları kardiyolojik olarak tedavi edilemez duruma geldiğinde de uyarım çok iyi neticeler verir. Migreni olan veya zona hastalığı geçirmiş hastalar (post zona nevralji) da omurilik uyarımından sonra ağrılarının önemli ölçüde azaldığını ve yaşam kalitelerinin olağanüstü arttığını bildirmişlerdir. Kolların veya bacakların sinirlerinin dâhil olduğu kazalardan sonra ve varis veya kasık fıtığı ameliyatından sonra bazı uzman çevreleri tedavi için SCS yöntemini öneriyorlar.

Ameliyat Süreci - Ağrı Terapisi Anamnez Görüşmesi İle Başlar

Ağrı terapisi amacı ile uygulanan işlem birçok adımdan oluşur. Detaylı nörolojik-ortopedik muayene ve çok detaylı, kapsamlı bir anamnez görüşmesi ile başlar. Şikâyetlerin nedenleri kesin belirlenmelidir ve bir nörolojik uyarımın – eğer bilebilirsek – makul ve ektin olup olmayacağı belirlenmelidir. Bunun için örneğin MR ve/veya BT gibi omurganın görsel taramaları gereklidir. Bundan sonra nörolojik uyarım gerekli görüldüğünde, bu sizinle görüşülür ve yöntem size önerilir.

Bir sonraki adım bu ağrı terapisi yönteminin sadece teorik olarak değil (ilk muayeneden sonra), ayrıca pratikte de uygulamasının makul olup olmadığı kontrolüdür. Bu demek oluyor ki – bir test uyarımı uygularız. Bu süreçte ağrıların ileri boyutta dinip dinmediğini, daha az ve/veya daha hafif ağrı kesicilere başvurup vurmadığınızı, kendinizi iyi hissedip etmediğinizi ve uyarım ile güncel hayatınız daha kolaylaşıp kolaylaşmadığını kontrol ederiz. Bu test süreci nasıl geçer? Göğüs omurgasının ortasında küçük bir kesi açarız, yerel anestezi altında özel bir ponksiyon iğnesi içerisinden omuriliğin dış katmanı ve sinir kökleri üzerine küçük elektrotlar yerleştirilir. Bu ameliyat perkutan, yani deri içerisinden düzenlenir.

Test-nörostimülatörü, daha sonra vuruları verecek olan cihaz öncelikle vücudunuzun dışında bırakılır, ancak tabii ki de elektrotlara bağlanır. 2-10 gün arasında klinikte etkinliğini test ederiz. Ardından birkaç günlüğüne eve gidersiniz ve güncel hayatınızda ağrıların gerçekten azalıp azalmadığına bakarsınız. Toplam yaklaşık bir hafta sonra ağrıların hafiflediğini görürseniz (en az yüzde 50 ve daha az ağrı kesici alımı), kliniğe geri gelirsiniz ve biz sürekli implantasyon için gerekli hazırlıklara başlarız. Eğer test evresinde hiçbir iyileşme kaydetmezseniz elektrotları alırız – bu sizin sürekli implantasyona uygun olmadığınız anlamına gelir. Ancak eğer uygunsanız bir sonraki adıma geçilir. Genel anestezi altında vurgu jeneratörü – kalp piline benzer bir cihazdır – karın derisi altına yerleştirilir ve elektrotlara bağlanır. Jeneratörü test aşamasında size en faydalı olan dereceye ayarlanır. Ameliyattan sonra size stimülatörünüz için bir uzaktan kumanda verilir, bununla her zaman ağrı durumunuzu veya kıpırdama hissini düzenleyebilirsiniz. Bu nörostimülatör bir pil ile çalışır. Bu pilin ömrü birkaç yıldır – pil boşaldığında (yaklaşık iki ile dokuz yıl arasında), değiştirilebilir. Nörostimülatörün bilinen olumsuz yan etkileri yoktur.

 

Avantajlar/Komplikasyonlar - Ağrı Terapisinin Başarı Oranı Yüzde 85’tir!

Ne kadar erken nöro-uyarıma karar verirseniz, ağrı terapisi o kadar etkin olur. Rakamlarla ifade etmek gerekirse: İki yıl boyunca ağrılara katlanırsanız ve sonra bu ağrı terapisine başlarsanız, hastaların yüzde 85’i bu tedavi yönteminden fayda görür. Ağrılar 15 yılın üzerinde devam ettiği durumlarda, başarı oranı yüzde dokuza kadar inmektedir. Ortalamaya bakıldığında hastaların yüzde 50’sinden fazlası nöro-uyarımdan fayda sağlarlar. Bu ağrı terapisinin bir avantajı daha var, çok hızlı iyileşme sağlar, çünkü minimal-invaziv yöntemle uygulanır. Ayrıca daha az ağrı kesici alırsınız, bunların yoğun kullanımı geçmiş yıllarda mide bulantısına, baş dönmesine, kabızlığa ve kronik karaciğer veya böbrek hasarlarına yol açmış olabilirler. Ve: Uyarı yoğunluğunu klinikteki tedaviden sonra kendiniz ayarlayabilirsiniz. İmplant-pasonuzu sürekli yanınızda taşımalısınız. Bu pasoyu manyetik-bariyerler geçerken – örneğin havaalanında – göstermelisiniz. Uzman hekiminizin önerilerini dikkate alın ve implantasyondan sonra çok erken agresif bir hareketliliğe başlamayın. Bu durumda elektrotlar yerinden kayabilirler ve etki azalır.

Dr. med. Munther Sabarini

Yazan
Dr. med. Munther Sabarini
Nöroloji Cerrahisi Uzman Hekimi

Avicenna Klinik Size Yardım Etmekten Mutluluk Duyar

2001 yılından bu yana Avicenna Kliniği Berlin merkezde bulunmaktadır. Hekimlerimizin her biri kendi branşında (nöroloji cerrahisi, omurga cerrahisi, anestezi, ortopedi) en az 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahiptirler.

Şiddetli sırt ağrıları çekiyorsanız, omurga fıtığınız varsa veya bundan şüpheleniyorsanız ve kliniğimize başvurmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanınız:

Avicenna Klinik
Paulsborner Str. 2
10709 Berlin

Telefon: +49 30 236 08 30
Faks: +49 30 236 08 33 11
E-posta: info@avicenna-klinik.de